Onderzoek

Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS)-3

Instituut

Trimbos-instituut

Looptijd

2019-2022

Contactpersoon

dr. Margreet ten Have

Beschrijving

NEMESIS, de 'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study', is een longitudinale studie naar de psychische gezondheid van de volwassen bevolking en veranderingen daarin. Met de studie NEMESIS volgen we deelnemers gedurende langere tijd door ze herhaaldelijk mondeling te interviewen. Het doel is om zicht te krijgen op:

- vóórkomen en verloop van psychische problemen in de bevolking;

- groepen die een verhoogd risico op deze problemen lopen;

- gevolgen van psychische problemen voor de persoon zelf alsook de samenleving.

Veel andere instituten en instellingen gebruiken deze cijfers om kennis op te doen of om beleid te maken. Sinds 1996 wordt de studie om de twaalf jaar herhaald.

Eind 2019 is de derde studie, NEMESIS-3, gestart. Met NEMESIS-3 komen in 2022 actuele cijfers over onder andere het voorkomen van stoornissen in het gebruik van alcohol onder de volwassen Nederlandse bevolking beschikbaar.

Meer info