Onderzoek

Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten (DRIEMS)

Instituut

Trimbos-instituut, RIVM en GGD GHOR Nederland

Looptijd

2019 - 2021

Contactpersoon

studentenmonitor@trimbos.nl

Beschrijving

Er is veel bezorgdheid over de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. De huidige beschikbare cijfers beperken zich tot specifieke doelgroepen die deels met de studentenpopulatie overheen komen. Harde, landelijke cijfers ontbreken echter. Daarom zijn wij samen met het RIVM en GGD GHOR Nederland een landelijke monitor gestart, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de eerste metingen plaatsvinden in 2020. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is de monitor echter uitgesteld tot maart 2021. Momenteel lopen er gesprekken met verschillende onderwijsinstellingen over hun deelname aan de monitor. De bestaande vragenlijst wordt ter zijner tijd aangevuld met vragen over de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor studenten in het hoger onderwijs in Nederland. Heeft u vragen over de monitor? Mail naar studentenmonitor@trimbos.nl.

Meer info