Onderzoek

Miscommunicatie in de darm tijdens alcoholische leverziekte

Instituut

Maastricht University

Looptijd

2018 - 2021

Contactpersoon

Dr. Tim Hendrikx

Beschrijving

Bijna 50 procent van alle gevallen van levercirrose, oftewel onherstelbare leverschade, is het gevolg van langdurig overmatig alcoholgebruik. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen op de invloed van specifieke bacteriële afbraakproducten op ontstekingscellen in de darm, om nieuwe aangrijpingspunten te identificeren voor de behandeling en diagnose van alcohol gerelateerde leveraandoeningen.

Meer info