Onderzoek

Middelenmonitor MBO-HBO

Instituut

Trimbos-instituut

Looptijd

Tweejaarlijks (sinds 2015)

Contactpersoon

Saskia van Dorsselaer

Beschrijving

Sinds de jaren ’80 wordt het middelengebruik van scholieren in het voortgezet onderwijs in kaart gebracht. Echter, hoewel hiermee vrijwel de hele doelgroep van 12 t/m 15 jarige jongeren en een groot deel van de 16-jarige jongeren wordt bereikt, wordt een deel van de 16-jarigen en veel 17- en 18-jarige jongeren gemist omdat zij al zijn doorgestroomd naar het MBO en HBO. Daarom is in 2015 is voor het eerst onderzoek in het MBO en HBO uitgevoerd om een beeld te krijgen van het gebruik van genotmiddelen onder deze studenten. Dit leverde belangrijke inzichten op. Zo werd duidelijk dat het middelengebruik onder 17-jarige MBO en HBO studenten aanzienlijk hoger was dan het middelengebruik in dezelfde leeftijdsgroep op het voortgezet onderwijs. In 2017 en 2019 is de middelenmonitor MBO-HBO herhaald, zodat ook veranderingen in gebruik onder de 16-18-jarige MBO-HBO studenten in beeld gevolgd kunnen worden.