Onderzoek

Middelengebruik en geweld (deel 2)

Instituut

WODC in samenwerking met Rotterdam Institute of Private Law

Looptijd

Januari 2017 - onbekend

Contactpersoon

J. Diehle (WODC)

Beschrijving

Alcohol en/of drugsgebruik is een belangrijke risicofactor voor geweldpleging. Op 1 januari 2017 is de Wet Middelentesten bij geweldplegers in werking getreden. Deze wet geeft de politie de bevoegdheid om een alcohol- en/of drugstest af te nemen bij een aanwijzing voor geweldpleging onder invloed. Het doel van de wetswijziging is om de aanpak van geweld onder invloed van alcohol of drugs te verbeteren en middelen gerelateerd geweld terug te dringen, zodat de veiligheid in het openbare leven en in de huiselijke kring wordt vergroot. Het is daartoe nodig om een valide en betrouwbare testbatterij te ontwikkelen die gebruikt kan worden om in experimenteel onderzoek grenswaarden te bepalen.

Het ontwikkelen van de testbatterij is dus een volgende stap (na de reeds uitgevoerde literatuurstudie van J.G. Ramaekers e.a., Middelengebruik en geweld: een literatuurstudie naar de relatie tussen alcohol, drugs en geweld, 2016) in een veelomvattend traject dat uiteindelijk moet leiden tot een vaststelling van grenswaarden. In dit onderzoek komt aan de orde hoe een testbatterij kan worden vormgegeven die agressie die optreedt in relatie met middelengebruik op een betrouwbare en valide manier meet. En wat de psychometrische eigenschappen van deze tests zijn.

Meer info