Onderzoek

LEF; een middelenpreventie programma in gemeente Edam-Volendam geïnspireerd op het IJslands model

Instituut

Universiteit Utrecht; Sociale wetenschappen, Algemene Sociale wetenschappen, Jeugdstudies

Looptijd

Januari 2018 - heden

Contactpersoon

Ontwikkeling/implementatie: Leonie Boor (gemeente Edam-Volendam) & Onderzoek: Ina Koning

Beschrijving

Het hoofddoel van LEF is het terugdringen van het middelengebruik in gemeente Edam-Volendam, waarbij in eerste instantie wordt gericht op het uitstellen van het beginnen met drinken onder minderjarige jongeren. Geïnspireerd op het IJslandse model is de gemeente Edam-Volendam in samenwerking met de Universiteit Utrecht begonnen met de ontwikkeling van het programma LEF. Naast het ontwikkelen van preventieve (met name gericht op ouders en vrijetijdsbesteding) en repressieve activiteiten worden de jongeren en ouders over langere tijd gemonitord door middel van vragenlijsten. Door het toevoegen van een controle gemeente kunnen we dan tzt uitspraken doen over de toegevoegde waarde van LEF aan het uitstellen van het alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente Edam-Volendam.

Meer info