Onderzoek

Leefstijlmonitor - Gezondheidsenquête

Instituut

CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

Looptijd

Jaarlijks (vanaf 2014)

Contactpersoon

Beschrijving

In de Gezondheidsenquête wordt een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van (ontwikkelingen in) de gezondheid van de bevolking in Nederland van 18 jaar en ouder. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld fysieke gezondheid, mentale gezondheid en middelengebruik: roken, alcohol- en drugsgebruik. De Gezondheidsenquête (GE) levert binnen de Leefstijlmonitor de kerncijfers over alcoholgebruik onder volwassenen. De Gezondheidsenquête wordt jaarlijks uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS gebruikt de Basisregistratie Personen om ervoor te zorgen dat de groep deelnemers zoveel mogelijk lijkt op de Nederlandse bevolking. De Gezondheidsenquête is daardoor representatief voor de Nederlandse bevolking.

Meer info