Onderzoek

Leefstijlmonitor - Aanvullende module middelen

Instituut

Trimbos-instituut i.s.m. RIVM en CBS

Looptijd

Tweejaarlijks (vanaf 2016)

Contactpersoon

Saskia van Dorsselaer

Beschrijving

De Aanvullende module middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A Middelen) is een tweejaarlijkse dieptestudie. Deze studie vormt een aanvulling op de jaarlijkse Gezondheidsenquête. De aanvullende module middelen betreft vragenlijst onderzoek. In de LSM-A Middelen wordt nader ingegaan op de aard en frequentie van het gebruik van tabak, alcohol en drugs. Ook andere verdiepende informatie, bijvoorbeeld over soorten drank en riskant drinken, wordt onderzocht met de LSM-A Middelen. De opzet van het onderzoek is zoveel mogelijk vergelijkbaar met de Gezondheidsenquête. Ook bij de LSM-A Middelen wordt gebruik gemaakt van een steekproef uit de Basisregistratie Personen om ervoor te zorgen dat de groep deelnemers zoveel mogelijk lijkt op de Nederlandse bevolking.

Meer info