Onderzoek

Inkomsten voor sport uit alcohol en voeding

Instituut

Het Mulier Instituut

Looptijd

2018 - 2020

Contactpersoon

Dr. Amika Singh

Beschrijving

In het Nationaal Preventieakkoord van 2018 zijn voor de thema’s overgewicht en problematisch alcoholgebruik acties opgenomen. Een van deze acties is een onderzoek naar sponsoring en catering van alcoholhoudende dranken en van producten die minder goed in een gezond voedingspatroon passen. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt het Mulier Instituut de inkomsten voor de sportsector uit alcohol en voeding.

Allereerst wordt onderzocht in welke mate sport afhankelijk is van sponsoring door alcoholproducenten en van producenten van producten die minder goed in een gezond eetpatroon passen én van inkomsten uit eigen catering van alcoholhoudende dranken en producten die minder goed in een gezond voedingspatroon passen. Hierbij wordt gekeken naar sportverenigingen en sportevenementen. Daarnaast worden kansrijke alternatieven in kaart gebracht die voldoende inkomsten genereren door sponsoring en catering met als doel sportverenigingen en sportevenementen financieel gezond te houden op een wijze die past bij een gezonde sportomgeving.

Resultaat wordt eind maart 2020 verwacht.

Meer info