Onderzoek

Het neurale netwerk onderliggend aan 'sociaal-gedreven' en 'middelen-gedreven' drink gedrag

Instituut

Behavioural Science Institute & Radboud Universiteit

Looptijd

2013 - 2018

Contactpersoon

Martine Groefsema, MSc

Beschrijving

Alcoholgebruik is sociaal gedrag waarbij men bewust en onbewust de drinkomgeving imiteert. Het is (nog) onbekend waarom men verschilt in de mate van het vertoonde imitatiegedrag. Individuele verschillen kunnen mogelijk verklaard worden door de hersenactiviteit van belonende sociale alcohol stimuli te onderzoeken. In tegenstelling tot matige drinkers, drinken zware drinkers vaak alleen en wordt hun drinkgedrag gedreven door het middel zelf. Het drinkgedrag van zware drinkers kan mogelijk verklaard worden door de hersenactiviteit van de belonende smaak van bier te onderzoeken. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen of de twee verschillende drinkstrategieën (sociaal- en middelen-gedreven) het drinkgedrag van jongeren kan voorspellen door gebruik te maken van neuroimaging technieken.

Meer info