Onderzoek

Genetisch risico voor middelengebruik en de wisselwerking met omgevingsfactoren

Instituut

Behavioural Science Institute & Radboud Universiteit

Looptijd

2016 - 2021

Contactpersoon

Joelle van Rijswijk-Pasmans, MSc & Prof. dr. Jacqueline Vink

Beschrijving

Genetische kwetsbaarheid is een belangrijke voorspeller van of mensen middelen gaan gebruiken en een verslaving ontwikkelen. Erfelijkheidsschattingen zijn met name hoog voor middelenmisbruik en –afhankelijkheid (rond de 80% bij alcohol), al is ook de genetische bijdrage aan experimenteel en normatief gebruik substantieel (rond de 40% bij alcohol, al variëren de schattingen sterk). Naast erfelijke aanleg zijn omgevingsfactoren belangrijk voor het verklaren van individuele verschillen in middelengebruik. Er kan bovendien een wisselwerking ontstaan: mensen die genetisch kwetsbaar zijn voor middelengebruik kunnen bijvoorbeeld sterker reageren op bepaalde omgevingsfactoren. Door het in kaart brengen van specifieke genetische factoren die het risico op middelengebruik verhogen, krijgen we meer inzicht in het onderliggende biologische mechanisme en kunnen we een eventuele interactie met omgevingsfactoren beter begrijpen. Dit kan, in de toekomst, belangrijke informatie opleveren voor preventie- en interventiestrategieën.

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de genetische gevoeligheid voor het gebruik van alcohol, nicotine, en cannabis. Hierbij is met name aandacht voor de wisselwerking met de omgeving en voor de mate waarin risicofactoren specifiek of algemeen zijn voor verschillende middelengebruik gedragingen.

Meer info