Onderzoek

Evaluatie pilot alcoholmeter

Instituut

WODC, in samenwerking met Breuer & Intraval

Looptijd

November 2016 – Eind 2019

Contactpersoon

Dr. Julia Diehle (WODC)

Beschrijving

Op initiatief van stichting Verslavingsreclassering GGZ, het Openbaar Ministerie en het ministere van Justitie en Veiligheid is op 1 januari 2017 een pilot gestart om de effectiviteit van de Alcoholmeter te onderzoeken en te kijken of het een geschikt middel is om in Nederland in te voeren bij de controle van een alcoholverbod. De huidige gang van zaken is dat een alcoholverbod twee keer per week gecontroleerd wordt middels urine- of bloedonderzoek door de reclassering. De Alcoholmeter is een enkelband die via het zweet continu meet of, wanneer en hoeveel alcohol er is gedronken. De Alcoholmeter kan de naleving van een alcoholverbod dus mogelijk verbeteren, omdat continue controle mogelijk is.

De pilot kent een looptijd van twee jaar en wordt uitgevoerd in Rotterdam en in de regio Noordwest Veluwe. Omdat de Alcoholmeter in Nederland nog geen wettelijke basis heeft, is deelname aan de pilot op vrijwillige basis. Het streven is om 100 mensen te voorzien van de  Alcoholmeter. Het gaat hier om verdachten van een licht alcoholmisdrijf of veroordeelden bij wie de reeds opgelegde voorwaardelijke sanctie niet vlekkeloos verloopt. De procesevaluatie zal nagaan in hoeverre procedures omtrent de Alcoholmeter door de betrokken partijen wordt uitgevoerd zoals de bedoeling is. Daarnaast is de evaluatie bedoeld om vast te kunnen stellen wat de effecten zijn van het dragen van de Alcoholmeter op het overmatig consumeren van alcohol en het plegen van gewelddelicten (onder invloed) in Rotterdam en de regio Ermelo/Harderwijk/Putten.

Eind 2018 is een evaluatie van het eerste pilotjaar (2017) van de Alcoholmeter gepubliceerd. In 2017 hebben 26 personen deelgenomen aan de pilot. Door het lage aantal dragers en het ontbreken van een controlegroep is over deze periode alleen een procesevaluatie gedaan. Eén van de 26 deelnemers heeft zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten in de periode dat de Alcoholmeter werd gedragen. In de drie maanden na het dragen van de Alcoholmeter is geen van de deelnemers in aanraking geweest met de politie. Verder gaven de deelnemers aan dat het dragen van de Alcoholmeter een positieve invloed had op hun bewustwording van alcoholafhankelijkheid. Dit effect lijkt ook aan te houden in de maanden na de draagperiode. Bij drie deelnemers is een terugval in het gebruik van alcohol gemeten. Vier dragers hebben, al dan niet bewust, geprobeerd  de werking van de enkelband te hinderen. Eind 2019 worden de eindresultaten van het tweejarige onderzoek (2017-2019) gepubliceerd.

Meer info