Onderzoek

Evaluatie IkPas 2018

Instituut

Tilburg University & Tranzo

Looptijd

Februari 2018 - onbekend

Contactpersoon

R.H.L.M. (Rob) Bovens

Beschrijving

IkPas is een actie, die sinds 2015 jaarlijks in februari/maart wordt georganiseerd, waarbij deelnemers hun alcoholgebruik gedurende 30 of 40 dagen (naar eigen keuze) op pauze zetten. Het is een initiatief van diverse partijen (Hogeschool Windesheim, Trimbos-instituut, GGD-en, verslavingszorginstellingen en gemeenten). In het voorjaar heeft de Tweede Kamer besloten dat IkPas vanaf het jaar 2018 door de overheid (het ministerie van VWS) bekostigd moet gaan worden. Voorheen was er geen sprake van structurele financiering.

In februari 2018 is Rob Bovens gestart met de evaluatie van IkPas 2018. Tegelijkertijd wordt door studenten van HBO-verpleegkunde van Avans onder begeleiding van het lectoraat Leven Lang in Beweging een aantal kwalitatieve onderzoeken uitgevoerd. Drie studenten onderzoeken de betekenis van IkPas voor de doelgroep studenten, één student richt zich op het gedrag van IkPas-deelnemers in relatie tot andere leefstijlthema’s (roken, gezonde voeding en bewegen) in de IkPas-periode.