Onderzoek

Dronkenschap en doorschenken: van intentie naar actie. Pilot in de gemeenten Houten en Rotterdam om dronkenschap en doorschenken in het uitgaansleven aan te pakken.

Instituut

Trimbos-instituut (Objectief)

Looptijd

2018 - 2019

Contactpersoon

Laura Nijkamp, MSc

Beschrijving

Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerende partij van de Drank- en Horecawet. In de meeste gemeenten is de leeftijdsgrens voor alcohol een belangrijke speerpunt in het lokale preventie- en handhavingsbeleid, en met succes. De aanpak van dronkenschap en doorschenken blijven echter achter.

Succesvolle buitenlandse aanpakken op dit thema richten zich op het aanpassen van de omgeving van de drinker, namelijk de schenkende horeca. Door middel van een goed deur- en schenkbeleid wordt in deze landen, zoveel als mogelijk, voorkomen dat dronken mensen uitgaansgelegenheden binnenkomen en dat bezoekers in uitgaansgelegenheden te sterk onder invloed raken. Gemeenten, handhavers en de horeca werken samen om dit te bereiken. Met deze kennis heeft het Trimbos-instituut, in samenwerking met Objectief, in 2017 een aanpak ontwikkeld om gemeenten te helpen met het agenderen en oppakken van dit thema.

In 2018 is er een pilot gestart in de gemeenten Houten en Rotterdam waar de aanpak wordt geïmplementeerd, doorontwikkeld en geëvalueerd. De inzichten worden gebruikt om een 2.0 versie op te leveren van de eerder ontwikkelde gemeentelijke aanpak dronkenschap en doorschenken. Hierin staan niet alleen de stappen beschreven die een gemeente moet zetten om met het thema aan de slag te gaan, maar ook de lessen die uit de pilotgemeenten zijn geleerd.

Meer info