Onderzoek

Beleidsvormend leertraject IJsland

Instituut

Trimbos-instituut & Nederlands Jeugdinstituut (NJI)

Looptijd

2018 - 2021

Contactpersoon

Jeroen de Greef, MSc

Beschrijving

IJslandse jongeren waren 20 jaar geleden nog de grootverbruikers van Europa wat betreft drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van alle jongeren in Europa. Hoe hebben ze dat gedaan, en vooral: wat kunnen Nederlandse gemeenten daarvan leren? Zes Nederlandse gemeenten gaan die vraag beantwoorden.

Het Trimbos-instituut en het NJi onderzoeken hoe de IJslandse aanpak in Nederlandse gemeenten kan worden gebruikt en ondersteunen gemeenten bij de implementatie. In drie jaar zullen de gemeenten, het Trimbos-instituut en het NJi zich verdiepen in de IJslandse aanpak, de lokale (gezondheids)situatie in de gemeenten in kaart brengen, de IJslandse aanpak vertalen naar een lokale aanpak op maat en afronden met een evaluatie/herhaalmeting. Onderzoekers volgen het hele traject en rapporteren hun bevindingen in 2021. Centraal hierbij zal staan welke leerpunten Nederlandse gemeenten en de landelijke overheid kunnen trekken uit het IJslandse preventiemodel en hoe dit aanvullend kan zijn op de huidige monitors en preventieactiviteiten in Nederland.

Meer info