Onderzoek

Antenne Amsterdam - trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge amsterdammers

Instituut

Bonger Instituut voor Criminologie (UvA) & Jellinek Preventie

Looptijd

1993 - Doorlopend jaarlijks onderzoek

Contactpersoon

T. Nabben / S.J. Luijk / D.J. Korf

Beschrijving

Antenne is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat wordt uitgevoerd in samenwerking met De Jellinek. Antenne is een methode om ontwikkelingen op de drugsmarkt en in middelengebruik op de voet te volgen en nieuwe trends tijdig waar te kunnen nemen. De eerste Antenne dateert van 1993. De kern van Antenne is een panelstudie, waarbij tweemaal per jaar (kwalitatieve) interviews worden gehouden met insider-experts. Daarnaast zijn er standaard enkele (kwantitatieve) preventie-indicatoren (telefoonservice, internetvragen, gegevens over partybezoekers, resultaten van testservice). Tevens wordt elk jaar een survey gehouden onder een specifieke doelgroep, afwisselend middelbare scholieren, clubbezoekers, jonge cafébezoekers, coffeeshopbezoekers of probleemjongeren.

Jaarlijks verschijnt een rapport en daarnaast artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

Meer info