Onderzoek

Alcoholproblematiek in het sociaal domein

Instituut

Trimbos-instituut / Sociaal Werk Nederland / Verslavingskunde Nederland

Looptijd

2019

Contactpersoon

drs. Els Bransen

Beschrijving

Het in kaart brengen wat de activiteiten en behoeften van sociaal werkers zijn, rond alcoholgerelateerde problematiek in wijk, buurt en gezin.

Meer info