Lopend onderzoek

Informatie over lopende onderzoeken omtrent alcohol en alcoholpreventie kan ook gevonden worden op de websites van de:

Mist u een relevante lopende studie of leeropdracht met betrekking tot alcohol en alcoholpreventie? Opgaven hiervoor kunt u sturen naar expertisecentrumalcohol@trimbos.nl.

Evaluatie IkPas 2018

IkPas is een actie, die sinds 2015 jaarlijks in februari/maart wordt georganiseerd, waarbij deelnemers hun alcoholgebruik gedurende 30 of 40 dagen (naar eigen keuze) op pauze zetten. Het is een initiatief van diverse partijen (Hogeschool Windesheim, .. lees verder


Evaluatie pilot alcoholmeter

Op initiatief van stichting Verslavingsreclassering GGZ, het Openbaar Ministerie en het ministere van Justitie en Veiligheid is op 1 januari 2017 een pilot gestart om de effectiviteit van de Alcoholmeter te onderzoeken en te kijken of het een geschik .. lees verder


Genetisch risico voor middelengebruik en de wisselwerking met omgevingsfactoren

Genetische kwetsbaarheid is een belangrijke voorspeller van of mensen middelen gaan gebruiken en een verslaving ontwikkelen. Erfelijkheidsschattingen zijn met name hoog voor middelenmisbruik en –afhankelijkheid (rond de 80% bij alcohol), al is .. lees verder


Het neurale netwerk onderliggend aan 'sociaal-gedreven' en 'middelen-gedreven' drink gedrag

Alcoholgebruik is sociaal gedrag waarbij men bewust en onbewust de drinkomgeving imiteert. Het is (nog) onbekend waarom men verschilt in de mate van het vertoonde imitatiegedrag. Individuele verschillen kunnen mogelijk verklaard worden door de hersen .. lees verder


Identifying critical stages of life and modifiable aspects of environment moderating genetic risks for unhealthy behaviors

Drinken, roken en overgewicht leiden zowel tot negatieve gezondheidsgevolgen en vroege sterfgevallen als sociaaleconomische gezondheidsverschillen in de meeste Westerse landen. Dit onderzoek brengt de mogelijkheden in kaart om ongezond gedrag te voor .. lees verder


Identifying the neural substrates of compulsive alcohol use and alcohol memories

Alcoholverslaving is het problematisch gebruik van alcohol, waarbij sprake is van afhankelijkheid. Het gaat gepaard gaat met verlies van controle over het gedrag. Het doel van dit onderzoek is het opsporen van hersencircuits die verantwoordelijk zijn .. lees verder


Inkomsten voor sport uit alcohol en voeding

In het Nationaal Preventieakkoord van 2018 zijn voor de thema’s overgewicht en problematisch alcoholgebruik acties opgenomen. Een van deze acties is een onderzoek naar sponsoring en catering van alcoholhoudende dranken en van producten die mind .. lees verder


Internet-based attentional bias modification training as add-on to regular treatment in alcohol or cannabis dependent outpatients.

Mensen die verslavende middelen misbruiken hebben relatief sterk de neiging hun aandacht automatisch te richten op informatie die te maken heeft met het gebruik van deze middelen. Daarbij kunnen ze hun aandacht weer moeilijk herrichten, wat hunkering .. lees verder


Investigating the mechanisms of alcohol-induced growth failure

Consumptie van alcohol tijdens de zwangerschap kan een reeks geboorteafwijkingen veroorzaken bij het ongeboren kind, aangeduid als foetaal alcoholsyndroom (FAS). Deze geboorteafwijkingen omvatten groeistoornissen en neurologische defecten. Ondanks in .. lees verder


LEF; een middelenpreventie programma in gemeente Edam-Volendam geïnspireerd op het IJslands model

Het hoofddoel van LEF is het terugdringen van het middelengebruik in gemeente Edam-Volendam, waarbij in eerste instantie wordt gericht op het uitstellen van het beginnen met drinken onder minderjarige jongeren. Geïnspireerd op het IJslandse mode .. lees verder