Lopend onderzoek

Om u op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken rondom onderzoek naar alcohol en alcoholpreventie verzamelen wij op deze pagina de meest recente lopende onderzoeken van Nederlandse onderzoeksinstellingen.

Informatie over lopende onderzoeken omtrent alcohol en alcoholpreventie kan ook gevonden worden op de websites van de:

Het Expertisecentrum Alcohol heeft de Kennisagenda Alcoholpreventie ontwikkeld met vertegenwoordigers uit het veld. De kennisagenda inventariseert en prioriteert kennishiaten over alcoholpreventie en draagt bij aan onderzoeksprioritering binnen nationale onderzoeksprogramma's.

Mist u een relevante lopende studie of leeropdracht met betrekking tot alcohol en alcoholpreventie? Opgaven hiervoor kunt u sturen naar expertisecentrumalcohol@trimbos.nl.

Effectiviteit van de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop in 2014

Eén van de manieren om schadelijk middelengebruik te verminderen is het beperken van de toegang ervan. Eén van de meest gebruikelijke manieren om alcoholgebruik onder jongeren te beperken is dan ook het gebruik van een minimum legal dri .. lees verder