Lopend onderzoek

Informatie over lopende onderzoeken omtrent alcohol en alcoholpreventie kan ook gevonden worden op de websites van de:

Mist u een relevante lopende studie of leeropdracht met betrekking tot alcohol en alcoholpreventie? Opgaven hiervoor kunt u sturen naar expertisecentrumalcohol@trimbos.nl.

Dronkenschap en doorschenken: van intentie naar actie. Pilot in de gemeenten Houten en Rotterdam om dronkenschap en doorschenken in het uitgaansleven aan te pakken.

Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerende partij van de Drank- en Horecawet. In de meeste gemeenten is de leeftijdsgrens voor alcohol een belangrijke speerpunt in het lokale preventie- en handhavingsbeleid, en met succes. De aanpak van d .. lees verder


STAD in Europe

Eind jaren 90 van de vorige eeuw is in Stockholm (Zweden) een succesvolle strategie ontwikkeld om alcohol- en drugsproblemen in het nachtleven te verminderen. De aanpak richt zich vooral op het terugdringen van binge drinken en dronkenschap en het sc .. lees verder