Lopend onderzoek

Om u op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken rondom onderzoek naar alcohol en alcoholpreventie verzamelen wij op deze pagina de meest recente lopende onderzoeken van Nederlandse onderzoeksinstellingen.

Informatie over lopende onderzoeken omtrent alcohol en alcoholpreventie kan ook gevonden worden op de websites van de:

Het Expertisecentrum Alcohol heeft de Kennisagenda Alcoholpreventie ontwikkeld met vertegenwoordigers uit het veld. De kennisagenda inventariseert en prioriteert kennishiaten over alcoholpreventie en draagt bij aan onderzoeksprioritering binnen nationale onderzoeksprogramma's.

Mist u een relevante lopende studie of leeropdracht met betrekking tot alcohol en alcoholpreventie? Opgaven hiervoor kunt u sturen naar expertisecentrumalcohol@trimbos.nl.

Alcohol and Tobacco internet interventions for cancer survivors (ATICS)

Stoppen met roken en verminderen van overmatig alcoholgebruik dragen bij aan eenieders gezondheid en algemeen welbevinden. Voor kankerpatiënten heeft het extra voordelen: behandelingen zijn effectiever, er is minder kans op complicaties, minder .. lees verder


Beleidsvormend leertraject IJsland

IJslandse jongeren waren 20 jaar geleden nog de grootverbruikers van Europa wat betreft drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van alle jongeren in Europa. Hoe hebben ze dat gedaan, en vooral: wat kunnen Nederlandse gemeenten daarvan .. lees verder


Een gepersonaliseerde behandeling voor herstel bij problematisch middelengebruik voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Problematisch middelengebruik komt vaak voor bij mensen met een licht verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag. Het ontwikkelen en onderzoeken van een passende behandeling is noodzakelijk om de prevalentie en de negatieve gevolgen, (problem .. lees verder


Identifying critical stages of life and modifiable aspects of environment moderating genetic risks for unhealthy behaviors

Drinken, roken en overgewicht leiden zowel tot negatieve gezondheidsgevolgen en vroege sterfgevallen als sociaaleconomische gezondheidsverschillen in de meeste Westerse landen. Dit onderzoek brengt de mogelijkheden in kaart om ongezond gedrag te voor .. lees verder


Inkomsten voor sport uit alcohol en voeding

In het Nationaal Preventieakkoord van 2018 zijn voor de thema’s overgewicht en problematisch alcoholgebruik acties opgenomen. Een van deze acties is een onderzoek naar sponsoring en catering van alcoholhoudende dranken en van producten die mind .. lees verder


Internet-based attentional bias modification training as add-on to regular treatment in alcohol or cannabis dependent outpatients.

Mensen die verslavende middelen misbruiken hebben relatief sterk de neiging hun aandacht automatisch te richten op informatie die te maken heeft met het gebruik van deze middelen. Daarbij kunnen ze hun aandacht weer moeilijk herrichten, wat hunkering .. lees verder


LEF; een middelenpreventie programma in gemeente Edam-Volendam geïnspireerd op het IJslands model

Het hoofddoel van LEF is het terugdringen van het middelengebruik in gemeente Edam-Volendam, waarbij in eerste instantie wordt gericht op het uitstellen van het beginnen met drinken onder minderjarige jongeren. Geïnspireerd op het IJslandse mode .. lees verder


Personalized blended care for depression with comorbid alcohol misuse among young people: A multi-centre RCT

Het alcoholgebruik van jongeren met depressieve klachten kan problematisch worden indien zij drinken om met stress om te gaan. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van de (kosten)effectiviteit van nieuwe therapieën om jonge .. lees verder


Youth in transition: Addiction trajectories and profiles. A longitudinal study in a population cohort and a youth addiction treatment cohort

Het belang van gepersonaliseerde zorg in de GGz en de vroege herkenning en tijdige zorg van verslaving en psychische stoornissen om chroniciteit en maatschappelijke ontwrichting te voorkomen wordt benadrukt door cliëntenorganisaties. Dit onderzo .. lees verder