Lopend onderzoek

Informatie over lopende onderzoeken omtrent alcohol en alcoholpreventie kan ook gevonden worden op de websites van de:

Mist u een relevante lopende studie of leeropdracht met betrekking tot alcohol en alcoholpreventie? Opgaven hiervoor kunt u sturen naar expertisecentrumalcohol@trimbos.nl.

Alcohol and tobacco internet interventions for cancer survivors

Verminderen van overmatig alcoholgebruik en stoppen met roken dragen bij aan eenieders gezondheid. Voor kankerpatiënten heeft het extra voordelen: behandelingen zijn effectiever, er is minder kans op complicaties, minder last van bijwerkingen en .. lees verder


Alcoholgebruik en hersenontwikkeling in jongeren: drie longitudinale samples

Wetenschappelijke onderzoekers van de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Utrecht onderzoeken het effect van alcoholgebruik op het ontwikkelende brein bij jongeren. De gegevens van drie grote Nederlandse datasets .. lees verder


Beleidsvormend leertraject IJsland

IJslandse jongeren waren 20 jaar geleden nog de grootverbruikers van Europa wat betreft drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van alle jongeren in Europa. Hoe hebben ze dat gedaan, en vooral: wat kunnen Nederlandse gemeenten daarvan .. lees verder


De invloed van blootstelling aan ouderlijk alcoholgebruik op alcohol cognities bij kinderen en adolescenten

Jongeren drinken hun eerste glas alcohol vaak al op vroege leeftijd. Er is nog weinig bekend over de ontwikkeling van de voorlopers van alcoholgebruik in de kindertijd. Dit onderzoek omvat twee longitudinale projecten met het doel om meer te weten te .. lees verder


Dronkenschap en doorschenken: van intentie naar actie. Pilot in de gemeenten Houten en Rotterdam om dronkenschap en doorschenken in het uitgaansleven aan te pakken.

Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerende partij van de Drank- en Horecawet. In de meeste gemeenten is de leeftijdsgrens voor alcohol een belangrijke speerpunt in het lokale preventie- en handhavingsbeleid, en met succes. De aanpak van d .. lees verder


Early-life manganese exposure and substance use in adolescents: contribution of the neural circuitry supporting self-control

Mangaan is een mineraal dat giftig is voor het brein als je er teveel van binnenkrijgt. In dit onderzoek wordt gekeken of blootstelling aan mangaan tijdens de zwangerschap en kindertijd samenhangt met drinken, roken en de activiteit van hersengebiede .. lees verder


Een gepersonaliseerde behandeling voor herstel bij problematisch middelengebruik voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Problematisch middelengebruik komt vaak voor bij mensen met een licht verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag. Het ontwikkelen en onderzoeken van een passende behandeling is noodzakelijk om de prevalentie en de negatieve gevolgen, (problem .. lees verder


Evaluatie IkPas 2018

IkPas is een actie, die sinds 2015 jaarlijks in februari/maart wordt georganiseerd, waarbij deelnemers hun alcoholgebruik gedurende 30 of 40 dagen (naar eigen keuze) op pauze zetten. Het is een initiatief van diverse partijen (Hogeschool Windesheim, .. lees verder


Evaluatie pilot alcoholmeter

Op initiatief van stichting Verslavingsreclassering GGZ, het Openbaar Ministerie en het ministere van Justitie en Veiligheid is op 1 januari 2017 een pilot gestart om de effectiviteit van de Alcoholmeter te onderzoeken en te kijken of het een geschik .. lees verder


Genetisch risico voor middelengebruik en de wisselwerking met omgevingsfactoren

Genetische kwetsbaarheid is een belangrijke voorspeller van of mensen middelen gaan gebruiken en een verslaving ontwikkelen. Erfelijkheidsschattingen zijn met name hoog voor middelenmisbruik en –afhankelijkheid (rond de 80% bij alcohol), al is .. lees verder