Lopend onderzoek

Informatie over lopende onderzoeken omtrent alcohol en alcoholpreventie kan ook gevonden worden op de websites van de:

Mist u een relevante lopende studie of leeropdracht met betrekking tot alcohol en alcoholpreventie? Opgaven hiervoor kunt u sturen naar expertisecentrumalcohol@trimbos.nl.

Alcohol and Tobacco internet interventions for cancer survivors (ATICS)

Stoppen met roken en verminderen van overmatig alcoholgebruik dragen bij aan eenieders gezondheid en algemeen welbevinden. Voor kankerpatiënten heeft het extra voordelen: behandelingen zijn effectiever, er is minder kans op complicaties, minder .. lees verder


Alcoholgebruik en hersenontwikkeling in jongeren: drie longitudinale samples

Wetenschappelijke onderzoekers van de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Utrecht onderzoeken het effect van alcoholgebruik op het ontwikkelende brein bij jongeren. De gegevens van drie grote Nederlandse datasets .. lees verder


Alcohol op Sociale Netwerk Sites

Veel jongeren drinken regelmatig teveel alcohol, hetgeen gepaard gaat met ernstige negatieve gevolgen voor zowel deze jongeren als de samenleving. Een recente ontwikkeling is dat jongeren tegenwoordig vaak posts over dit alcoholgebruik plaatsen op so .. lees verder


Alcoholproblematiek in het sociaal domein

Het in kaart brengen wat de activiteiten en behoeften van sociaal werkers zijn, rond alcoholgerelateerde problematiek in wijk, buurt en gezin. .. lees verder


Antenne Amsterdam - trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge amsterdammers

Antenne is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat wordt uitgevoerd in samenwerking met De Jellinek. Antenne is een methode om ontwikkelingen op de drugsmarkt en in middelengebruik op de voet te volgen en nieuwe trends tijdig waar te kunnen nemen. De .. lees verder


Beleidsvormend leertraject IJsland

IJslandse jongeren waren 20 jaar geleden nog de grootverbruikers van Europa wat betreft drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van alle jongeren in Europa. Hoe hebben ze dat gedaan, en vooral: wat kunnen Nederlandse gemeenten daarvan .. lees verder


De invloed van blootstelling aan ouderlijk alcoholgebruik op alcohol cognities bij kinderen en adolescenten

Jongeren drinken hun eerste glas alcohol vaak al op vroege leeftijd. Er is nog weinig bekend over de ontwikkeling van de voorlopers van alcoholgebruik in de kindertijd. Dit onderzoek omvat twee longitudinale projecten met het doel om meer te weten te .. lees verder


Dronkenschap en doorschenken: van intentie naar actie. Pilot in de gemeenten Houten en Rotterdam om dronkenschap en doorschenken in het uitgaansleven aan te pakken.

Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerende partij van de Drank- en Horecawet. In de meeste gemeenten is de leeftijdsgrens voor alcohol een belangrijke speerpunt in het lokale preventie- en handhavingsbeleid, en met succes. De aanpak van d .. lees verder


Early-life manganese exposure and substance use in adolescents: contribution of the neural circuitry supporting self-control

Mangaan is een mineraal dat giftig is voor het brein als je er teveel van binnenkrijgt. In dit onderzoek wordt gekeken of blootstelling aan mangaan tijdens de zwangerschap en kindertijd samenhangt met drinken, roken en de activiteit van hersengebiede .. lees verder


Een gepersonaliseerde behandeling voor herstel bij problematisch middelengebruik voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Problematisch middelengebruik komt vaak voor bij mensen met een licht verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag. Het ontwikkelen en onderzoeken van een passende behandeling is noodzakelijk om de prevalentie en de negatieve gevolgen, (problem .. lees verder