Kenniskring

Beste (alcohol)onderzoeker, 

Wereldwijd worden er genderverschillen gerapporteerd wat betreft het gebruik en misbruik van alcohol. Wie drinkt wat en hoeveel? Waarom drinken mannen meer dan vrouwen? En, is gendersensitieve alcoholpreventie nodig? Deze vragen staan centraal in de kenniskring ‘Genderverschillen in alcoholgebruik’.

Eén van de activiteiten van het Expertisecentrum Alcohol is het organiseren van kenniskringen. Die hebben tot doel om wetenschappers op het gebied van alcohol(preventie) te verbinden. Hiermee krijgen we bovendien zicht op hiaten in de kennis over alcohol(preventie), om zo effectief bij te kunnen dragen aan het voorkomen en terugdringen van gezondheidsschade door alcoholgebruik. Daarmee beogen we de samenhang in het onderzoek naar alcohol(preventie) te versterken.

Wij sluiten het jaar af met de kenniskring ‘Genderverschillen in alcoholgebruik’ die wordt georganiseerd op 16-12-2019 van 15.30 uur tot 18.00 uur op het Trimbos-instituut in Utrecht. In het eerste deel van het programma zullen drie sprekers het thema ‘Genderverschillen in alcoholgebruik’ kort beschrijven vanuit verschillende perspectieven (plenair). Aansluitend wordt in kleinere groepen bediscussieerd hoe maatregelen en preventieve interventies rekening moeten houden met genderverschillen in alcoholgebruik. De kenniskring wordt afgesloten met een alcoholvrije borrel (tot 19:00 uur).

Heeft u zich nog niet ingeschreven voor de kenniskring ‘Genderverschillen in alcoholgebruik’? Dan kunt u dit alsnog doen via een mail naar: sjansen@trimbos.nl. Er is een maximum aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij. Deze kenniskring is expliciet bedoeld voor onderzoekers die zich bezighouden met onderzoek naar alcohol(preventie).

Dossiers

Wilt u meer weten of weten wat de huidige stand van zaken is op het gebied van alcohol(preventie)? Neem dan een kijkje op de website van het Expertisecentrum Alcohol. Via de website van het expertisecentrum kunt u zich tevens abonneren op de nieuwsbrief die om de zes weken zal verschijnen.

Wij hopen u in december te zien!

Carmen Voogt, Camilla de Jong en Ninette van Hasselt.