Alcohol en zwangerschap

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en lichamelijke gezondheid
Ga direct naar achtergrondinformatie


Alcohol heeft schadelijke effecten op de zwangerschap, zowel vóór, tijdens als na de zwangerschap. De gezondheidsraad adviseert vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven, om geen alcohol te gebruiken.[1] Iedere hoeveelheid alcohol kan al schadelijk zijn voor het ongeboren kind en de risico’s en de ernst van de effecten nemen toe naarmate men meer alcohol drinkt.[2]

Alcohol voorafgaand aan conceptie

De Gezondheidsraad (2005) concludeert dat het drinken van alcohol voorafgaand aan de conceptie, door zowel de man als de vrouw, de kans om zwanger te worden verkleint.[2] Ook vergroot alcoholgebruik rondom het moment van bevruchting de kans op een miskraam en foetale sterfte.

Alcohol tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap gaat alcohol via de placenta of via het lichaamsvocht over van de zwangere vrouw naar de foetus. Alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op miskramen, foetale sterfte en vroeggeboorte van het kind. Ook kan er sprake zijn van een laag geboortegewicht en achterstand in de motorische ontwikkeling van het kind na de geboorte. Naarmate zwangere vrouwen meer en regelmatiger alcohol drinken wordt de kans op het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) groter. Met name overmatig drinken en binge drinken zijn gerelateerd aan een sterk verhoogde kans op FAS.[3]

Alcohol na de geboorte

Tenslotte kan alcohol ook na de geboorte via de borstvoeding overgedragen worden op de pasgeborene en hierdoor schade veroorzaken.[2] Een baby die via borstvoeding alcohol binnen krijgt, drinkt minder moedermelk en krijgt een ander slaap- waakritme.[2] Indien de moeder een glas alcohol gedronken heeft, wordt aanbevolen direct daarna gedurende drie uur geen borstvoeding te geven en geen moedermelk af te kolven voor latere voedingen; bij hoger alcoholgebruik wordt de duur van die periode langer (te berekenen als het aantal standaardglazen maal drie uur).[2]


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Lopend onderzoek

Links

Referenties

  1. Gezondheidsraad (2015). Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad.
  2. Gezondheidsraad (2005). Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding. Den Haag: Gezondheidsraad
  3. Popova S, Lange S, Probst C, Gmel G, Rehm J (2017). Estimation of national, regional, and global prevalence of alcohol use during pregnancy and fetal alcohol syndrome: a systematic review and meta-analysis. Lancet Global health, e290-99.


Laatst gewijzigd: dinsdag 22 mei 2018 15:53