Zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol, gemeenten en het coronavirus (COVID-19)
Ga direct naar achtergrondinformatie


Zinvolle vrijetijdsbesteding is een belangrijke, beschermende factor in een positieve ontwikkeling voor jongeren (1). Voorbeeld: in IJsland wordt ingezet op georganiseerde vrijetijdsactiviteiten voor jongeren om zo alcohol-, drugs- en tabaksgebruik onder jongeren tegen te gaan (2).

Door de coronamaatregelen hebben jongeren meer vrije tijd dan normaal. Veel feestjes en andere activiteiten kunnen niet doorgaan. Sport- en cultuuractiviteiten vinden wel weer plaats, zolang rekening wordt gehouden met de maatregelen van de overheid. Gemeenten kunnen een rol spelen in het voorzien in activiteiten voor jongeren die passen binnen de maatregelen van de overheid. Hiermee kan verveling, en wellicht zelfs middelengebruik, worden tegengegaan. Hieronder tips en inspiratie op een rij:

Cultuuractiviteiten

 • Ga als gemeente in gesprek met aanbieders van cultuuractiviteiten binnen de gemeente. Onderzoek of er mogelijkheden zijn om het aanbod en jongeren bij elkaar te brengen.
 • Wat mag in de coronaperiode wel en niet in het kader van cultuureducatie en –participatie? Zie de website van het LKCA voor een overzicht.
 • Inspiratie voor cultuuractiviteiten tijdens de coronacrisis: zie website LKCA.

Sportactiviteiten: richtlijnen

 • Sporten voor volwassenen is alleen buiten toegestaan, als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden en met maximaal 2 personen. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Wedstrijden en toernooien zijn niet toegstaan. Alle maatregelen over sport zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.
 • Op de website van NOC*NSF is een protocol verantwoord sporten te vinden. Dit protocol geeft sportclubs richting in het uitwerken van de maatregelen voor hun sportclub.
 • Kinderen en jongeren die geen lid zijn van een club moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen op sportaccommodaties.

Sportactiviteiten: tips

 • Ga als gemeente in gesprek met sportverenigingen. Onderzoek of er mogelijkheden zijn om het aanbod en jongeren bij elkaar te brengen.
 • De huidige situatie kan een kans zijn om de relatie met sportverenigingen op te bouwen of te verbeteren. Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om samen te werken aan gezondheid, veiligheid en het voortbestaan van de club. Zie ook het item Alcohol en sportverenigingen voor meer informatie.

Andere vormen van vrijetijdsbesteding

 • Bijbaantjes: niet alle bijbaantjes die jongeren normaal gesproken hebben kunnen doorgaan in coronatijd. Wellicht zijn er werkzaamheden bij de gemeente of bij partners van de gemeente waar jongeren voor kunnen worden ingezet. 
 • Maatschappelijke diensttijd: Jongeren van 14 t/m 27 jaar kunnen meedoen met Maatschappelijke Diensttijd (MTD). Op vrijwillige basis kunnen ze meewerken aan een project om zo meer te leren over zichzelf en wat ze kunnen. Juist in coronatijd zijn er projecten waarin jongeren iets voor een ander kunnen en willen betekenen. Ga als gemeente op zoek naar lokale organisaties waar jongeren aan MTD mee kunnen doen en speel hiermee  een rol in het verbinden van organisaties met jongeren.

Gerelateerde pagina's

Referenties

 1. Ince, D., van Yperen, T. en Valkestijn, M. (2018). Top Tien Beschermende Factoren Voor Een Positieve Ontwikkeling van Jeugdigen. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
 2. Smeets, L., Monshouwer, K., Batyreva, I., de Wilde, E.J., de Greeff, J. (2019). De IJslandse aanpak van middelengebruik onder jongeren: Kansen van dit preventiemodel voor de Nederlandse situatie. Utrecht: Trimbos-instituut.

Laatst gewijzigd: dinsdag 14 juli 2020 10:04