Gezondheidsrisico's van alcohol bij 50-plussers

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en 50-plussers
Ga direct naar achtergrondinformatie


50-plussers die alcohol drinken, lopen meer gezondheidsrisico’s dan andere volwassenen [1].

De gevoeligheid voor de schadelijke gezondheidseffecten van alcohol neemt namelijk toe naarmate mensen ouder worden. Dat heeft te maken met een aantal lichamelijke veranderingen die met het ouder worden gepaard gaan:

  • afname van het vochtpercentage in het lichaam en toename van het vetpercentage, wat maakt dat de concentratie alcohol in het lichaam toeneemt;
  • het zenuwstelsel raakt gevoeliger voor de effecten van alcohol;
  • de afbraak en afvoer van alcohol door de maag, lever en nieren verloopt trager.

De lichamelijke veranderingen zorgen ervoor dat 50-plussers sneller onder invloed raken van een minder grote hoeveelheid alcohol. Hierdoor kunnen zij sneller vallen of ongelukken krijgen met grotere gevolgen (zoals botbreuken) dan andere volwassenen. Bovendien gebruiken veel 50-plussers medicijnen waarvan de interactie met alcohol nog niet bekend is [2]. Alcohol kan de werking van medicijnen verminderen of juist versterken [3].


Nieuws

Links

Referenties

  1. Veerbeek, M., Heijkants, C. & Willemse B. Alcoholgebruik onder 55-plussers. Utrecht: Trimbos-instituut, 2017. Retrieved from file:///H:/Downloads/180723%20Rapport%20Dossier%20preventieovermatig%20alcoholgebruik%2055-plussers%20-%20DEF.pdf
  2. Voogt, C., Möhle, M & Van Hasselt, N. (2020). Kennisagenda Alcoholpreventie. Retrieved from https://www.trimbos.nl/docs/f82ec3ba-e6db-420e-b8df-53ce18987220.pdf
  3. Kuerbis, A., Sacco, P., Blazer, D. G., & Moore, A. A. (2014). Substance abuse among older adults. Clinics in geriatric medicine, 30(3), 629-654.

Laatst gewijzigd: maandag 25 maart 2019 12:51