Wat zijn alcoholvrije dranken?

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcoholvrije dranken
Ga direct naar achtergrondinformatie


In de Nederlandse wet is voor een aantal termen vastgelegd voor welke type dranken deze gebruikt mogen worden (2). Zo mag de aanduiding alcoholvrij bier alleen gebruikt worden voor bieren met ten hoogste 0,1% alcohol. De aanduiding alcoholarm bier mag gebruikt worden voor bieren die meer dan 0,1% en ten hoogste 1,2% alcohol bevatten. De aanduiding limonade of frisdrank mag uitsluitend gebruikt worden voor dranken die geen alcohol bevatten, tenzij de alcohol door een natuurlijk gistingsproces onbedoeld en onvermijdelijk is ontstaan tot maximaal 0,5% alcohol (1).

Regels over de verstrekking van alcoholhoudende dranken zijn vastgelegd in de Alcoholwet. In de Alcoholwet worden alcoholhoudende dranken gedefinieerd als dranken die meer dan 0,5% alcohol bevatten, bij een temperatuur van 20 graden Celsius (2).

Er bestaat dus geen wettelijke definitie voor wat de term ‘alcoholvrije dranken’ precies omvat. In dit dossier wordt met alcoholvrije dranken bedoeld: dranken die normaal gesproken alcohol bevatten, maar waar een alcoholvrije variant van bestaat, zoals alcoholvrij bier, alcoholvrije wijn of alcoholvrije cocktails.


Nieuws

Referenties

  1. Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen (1998, 24 maart). Geraadpleegd op 23-10-2019: https://wetten.overheid.nl/BWBR0009499/2017-07-01.
  2. Alcoholwet (1964, 7 oktober). Geraadpleegd op 5-7-2021: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2021-07-01 

Laatst gewijzigd: woensdag 13 november 2019 15:20