Waarom drinken we alcohol?

Ga direct naar achtergrondinformatie


Op de simpele vraag waarom we alcohol drinken, is geen eenvoudig antwoord mogelijk. In de perceptie van de drinker is het drinken van alcohol een vrije en persoonlijke keuze, maar onderzoek naar de determinanten van alcoholgebruik laat zien dat de keuze om alcohol te drinken door een groot scala aan factoren wordt beïnvloed [1,2,3,4].

Determinanten

In de perceptie van de drinker is het drinken van alcohol een individuele, vrije en persoonlijke keuze, maar onderzoek naar de determinanten van alcoholgebruik laat zien dat de keuze om alcohol te drinken door een groot scala aan factoren of determinanten wordt beïnvloed [1,2,3,4].

Sommige determinanten verhogen het risico op alcoholgebruik (risicofactoren) en andere determinanten werken beschermend (beschermende factoren). Alcoholgebruik is een multi-causaal bepaald gedrag. Dat wil zeggen dat er niet één factor is die alcoholgebruik verklaart, maar dat verschillende determinanten van invloed zijn op alcoholgebruik. Voor de meeste mensen is het drinken van alcohol beheersbaar gedrag, waarbij de persoonlijke keuze of motivatie om alcohol te drinken wordt beïnvloed door factoren op het individuele, sociale en macroniveau. Denk daarbij bijvoorbeeld aan persoonlijke smaak, groepsdruk en marketing. Bij verslaving wordt het gedrag veel meer gestuurd door automatische processen zoals gewoontegedrag, craving (sterke trek in drank).


Nieuws

Lopend onderzoek

Links

  • Alcohol in Europe
    Het rapport Alcohol in Europe (2006) is geschreven in opdracht van de Europese Commissie en gaat nader in diverse aspecten van alcohol(beleid) waaronder de determinanten voor alcoholgebruik.

Referenties

  1. Anderson, P. & Baumberg, B. (2006) Alcohol in Europe. London: Institute of Alcohol Studies.
  2. Babor T., Caetano R., Casswell, S., Edwards, G., Giesbrecht, N., Graham K, et al (2010) Alcohol: No ordinary commodity - research and public policy. Second Edition. Oxford: Oxford University Press
  3. Wagenaar, A.C., en Perry, C.L. (1995) Community strategies for the reduction of youth drinking: Theory and application. In: Boyd, G.M.; Howard, J.; and Zucker, R.A., eds., Alcohol Problems Among Adolescents. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1995. pp. 197–223
  4. Van Hasselt (red.) (2010) Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren. Utrecht: Trimbos-instituut

Laatst gewijzigd: dinsdag 15 mei 2018 11:11