Vroegsignalering alcoholproblematiek tijdens de coronacrisis

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol, gemeenten en het coronavirus (COVID-19)
Ga direct naar achtergrondinformatie


Waarom is vroegsignalering belangrijk en wat kunnen gemeenten nu doen?

Door de coronacrisis is het leven van veel mensen veranderd. Deze veranderingen zorgen ook voor aanpassingen in gedrag. Ook kan de crisis voor stress, eenzaamheid en andere negatieve gevoelens zorgen. Alcohol kan een manier zijn om met deze gevoelens om te gaan, hierdoor lopen bepaalde groepen een groter risico op het ontwikkelen van een alcoholprobleem. Ondanks dat veel van de coronamaatregelen versoepeld zijn blijft het belangrijk dat gemeenten het belang van vroegsignalering van alcoholproblematiek onderschrijven. Ze dient professionals zoals sociale wijkteams te ondersteunen in vroegsignalering om tijdig te kunnen interveniëren. Juist nu moeten de kwetsbaren snel de juiste hulp aangeboden krijgen, om erger te voorkomen. Hieronder staat een aantal tips en materialen die gemeenten hierbij kunnen helpen:

  • Zie dit moment als een kans om het bewustzijn en de kennis over vroegsignalering binnen de gemeente te vergroten, een herijking waarbij er meer aandacht komt voor alcohol- en andere leefstijlproblematiek. In deze blog op de Trimbos website wordt het belang van vroegsignalering nog eens benadrukt.
  • Breng de werkkaarten van het IVO voor sociale professionals in de wijk om overmatig alcoholgebruik te kunnen signaleren en bespreekbaar te maken onder de aandacht bij de relevante lokale sociale professionals.
  • Maak gebruik van de tips voor een integrale aanpak van alcoholproblemen van het Loket Gezond Leven die ook op gemeenten gericht zijn. Daar is ook specifiek informatie te vinden over (vroeg)signalering, advies en ondersteuning waarin ook de rol van de gemeente beschreven wordt. Het is belangrijk om de verbinding te leggen tussen preventieve interventies en de 1e en 2e lijns zorg. Ook is het van belang om als gemeente te zorgen voor samenwerking tussen relevante partijen zoals zorgverleners, wijkteams, vrijwilligers en waar mogelijk ook zorgverzekeraars.
  • Het Expertisecentrum Alcohol biedt informatie over (vroeg)signalering in de huisartsenpraktijk en door sociale wijkteams. Deze informatie kan de gemeente onder de aandacht brengen bij de relevante lokale (zorg)professionals. Hierbij hoort ook de strategische verkenning Sociale wijkteams en verslavingspreventie, waarin staat beschreven hoe sociale wijkteams een grote rol kunnen spelen in verslavingspreventie.
  • Verwijs individuen en naasten naar thuisarts of alcoholinfo.nl. Hier is veel informatie te vinden voor individuen die vragen hebben over het eigen alcoholgebruik of voor naasten die zich zorgen maken over het alcoholgebruik van een bekende.

Wil je meer lezen over vroegsignalering van alcoholproblematiek? In 2019 is het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) opgericht. Het doel van het SVA is problematisch alcoholgebruik terug te dringen, door te zorgen dat mensen met een (beginnend) alcoholprobleem sneller effectieve ondersteuning krijgen.


Gerelateerde pagina's


Laatst gewijzigd: dinsdag 14 juli 2020 10:04