Voorlichting en bewustwording van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcoholbeleid en wetgeving
Ga direct naar achtergrondinformatie


De Rijksoverheid zet voorlichting in om burgers te informeren over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik en ter ondersteuning van wetgeving. Voorlichting vindt bijvoorbeeld plaats in de vorm van landelijke massamediale campagnes, voorlichtingsprogramma’s en informatiewebsites.

Campagnes

De nationale NIX18 campagne promoot de sociale norm dat het normaal is dat kinderen niet voor hun 18e jaar alcohol drinken en roken. De campagne ondersteunt daarmee de in de Alcoholwet vastgelegde leeftijdsgrens van 18 jaar.

De BOB campagne promoot de sociale norm dat alcohol en verkeer niet samengaan. De campagne ondersteunt daarmee de in de Wegenverkeerswet vastgelegde alcohollimieten voor bestuurders.

De Dranquilo-campagne laat zien dat geen of minder alcohol drinken heel normaal is en dat je niet buiten de groep valt als je niet meedrinkt. De campagne, met bijzondere aandacht voor ouderen, studenten en plattelandsjongeren, komt voort uit de afspraken in het Nationaal Preventieakkoord om het bewustzijn van het gebruik van alcohol en het kennisniveau over de effecten ervan te verhogen.

Voorlichtingsprogramma’s

Naast massamediale campagnes investeert de overheid ook in voorlichtingsprogramma’s op scholen, zoals het door het Trimbos-instituut ontwikkelde schoolprogramma Helder op School (voorheen bekend onder de naam De Gezonde School en Genotmiddelen). Meer informatie over Helder op School

Publieksinformatie

Publieksinformatie over alcohol wordt verspreid via verschillende informatiewebsites, zoals de website www.alcoholinfo.nl, en de Alcohol Infolijn van het Trimbos-instituut.


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Lopend onderzoek


Laatst gewijzigd: woensdag 15 september 2021 12:25