Vergelijking percentages alcoholgebruikers onder 55-plussers

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en 55- plussers
Ga direct naar achtergrondinformatie


Een vergelijking van de percentages van de verschillende onderzoeken onder de 55-plussers.

Percentage alcoholgebruikers onder 55-plussers in verschillende onderzoeken

 

METING Nemesis-2 (2013-2015) LASA (2011-2012) Panel Nationaal ouderenfonds (2016)>
Leeftijdsgroep 55-70-jarigen 55-plussers 55-plussers
Niet-drinkers 23% 17,5% 17,3%

Lichte drinkers (gemiddeld 1-8 glazen per week)

49,2% 45,9% 52,1%

Matige drinkers
(gemiddeld 8-21 glazen per week voor mannen en 8-14 glazen per week voor vrouwen)

21,2% 24,0% 21,4%
Overmatige drinkers (gemiddeld meer dan 21 glazen per week voor mannen en meer dan 14 glazen per week voor vrouwen). 6,7% 12,6% 9,1%

Mogelijke onderschatting prevalentie alcoholstoornissen bij 55-plussers

1,3% van de 55-70 jarigen voldoet aan de DSM-IV criteria voor een stoornis in het gebruik van alcohol [1]. Dit percentage kan echter een onderschatting zijn vanwege de criteria die gebruikt worden en die bij ouderen/55-plussers minder van toepassing lijken.

Dit geldt ten eerste voor het criterium van een ‘toename in tolerantie’. Dit houdt in dat iemand meer alcohol nodig heeft om hetzelfde effect te krijgen. Op hogere leeftijd ontstaat juist een lagere tolerantie, onder andere door veranderingen in metabolisme en toename in medicatiegebruik. Hierdoor zal er minder snel sprake zijn van toename in tolerantie dan bij mensen op jongere leeftijd.

Ook geldt dit voor het criterium ‘vermindering van sociale rollen’. Bij 55-plussers is er veelal sprake van veranderingen in sociale rollen, die samenhangen met de leeftijdsfase.


Links

Referenties

  1. de Graaf, R., ten Have M. & van Dorsselaer S. De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-instituut, 2010.

Laatst gewijzigd: maandag 25 maart 2019 12:49