Uitdagingen voor alcoholbeleid per fase van de coronacrisis

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol, gemeenten en het coronavirus (COVID-19)
Ga direct naar achtergrondinformatie


De coronacrisis kent een aantal fasen, met verschillende uitdagingen voor lokaal alcoholbeleid.

Fase 1: Lock down en thuisdrinken.

We zijn door deze eerste fase van de coronacrisis, maar mogelijk volgen er nieuwe perioden van lockdown. We weten inmiddels dat de lockdown veranderingen teweeg heeft gebracht in het alcoholconsumptiepatroon onder meerdere groepen. Lees hier meer over in het item ‘Veranderingen in het alcoholgebruik tijdens de coronacrisis’. Vooral onder mensen die al kwetsbaar waren voor de crisis, lijkt alcoholproblematiek te verergeren. In fase 1 is het vooral van belang om:

  • contact te houden met de groep die meer is gaan drinken;
  • online aanbod toegankelijk en zichtbaar te maken en;
  • kennis te vergroten over het belang van het beperken van alcoholgebruik voor je mentale en fysieke weerstand.

Fase 2: Ontlading op 1,5 meter

Op 1 juni waren er veel maatregelen versoepeld. Zo gingen de terrassen weer open, hadden sportclubs hun activiteiten weer opgepakt, mochten we weer naar de bioscoop en konden we meer culturele activiteiten ondernemen. Dit alles onder de voorwaarde dat we 1,5 meter afstand hielden tot elkaar. Mensen keken ernaar uit om na lange tijd van thuis zijn weer sociale activiteiten te ondernemen buitenshuis en dat brengt de nodige risico’s met zich mee, ook op het gebied van alcoholgebruik. Alcoholgebruik kan ontremd gedrag veroorzaken, wat bijvoorbeeld tot gevolg kan hebben dat de 1,5 meter afstand niet in acht wordt genomen.

Veel handhavers kregen de instructie prioriteit te geven aan het handhaven van de 1,5 meter grens, niet aan de drank- en horecawet (DHW). De zorgen over de financiële situatie van de horeca lijken te leiden tot een versoepeling van de handhaving van de DHW. Voor gemeenten is een lastig spanningsveld ontstaan: economie versus verantwoord alcoholgebruik en voorkomen van meer coronavirus (COVID-19) besmettingen.

Hierin ligt een belangrijke taak voor gemeenten en handhaving. Lees hierover meer in het item ‘Handhaving van de Drank- en Horecawet bij heropening van de horeca’.

Naast uitdagingen met betrekking tot handhaving waren er in deze fase ook grote uitdagingen met betrekking tot vroegsignalering. Daarover meer in het item ‘Vroegsignalering alcoholproblematiek tijdens de coronacrisis’. Ook van belang was het bewaken dat diegenen die verslavingshulpverlening nodig hadden, dat ook tijdig konden krijgen. Zie hiervoor de website van Verslavingskunde Nederland.

Terug naar fase 1 (14 oktober): (gedeeltelijke) lockdown en thuisdrinken.

De komende tijd zal duidelijk worden wat een tweede (gedeeltelijke) lockdown doet met ons alcoholconsumptiepatroon en of dit verschilt van de eerste fase van lockdown.

Fase 3: Alcohol in tijden van recessie.

Als gevolg van de coronacrisis staat vermoedelijk een ingrijpende recessie voor de deur. Uit eerdere tijden van recessie blijkt dat alcoholgebruik en alcoholproblematiek in dit soort tijden sterk toeneemt. Dit geldt vooral bij mensen die te maken hebben met stress (door bijvoorbeeld de thuissituatie) en inkomensonzekerheid.

De uitdaging om een balans te vinden tussen het stimuleren van een gezonde leefstijl, werkgelegenheid in de horeca overeind houden, bezuinigingen doorvoeren en mogelijk ook nog altijd nieuwe infecties met het coronavirus (COVID-19) voorkomen, wordt in deze fase nog groter. De financiering van preventie en vroegsignalering staan vaak als eerste onder druk in tijden van bezuinigingen, terwijl die op de lange termijn juist rendement opleveren.

Belangrijke taken, vooral nu voor gemeenten zijn het ontwikkelen van een duidelijke visie op integraal alcoholbeleid en leefstijlbeleid, waardoor er geen spanning ontstaat tussen verschillende beleidsvelden. Idealiter is dergelijk beleid de basis voor de aanpak in fase 2.

 


Gerelateerde pagina's


Laatst gewijzigd: dinsdag 26 mei 2020 14:05