Type alcoholhoudende drank en obesitas

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en gewicht
Ga direct naar achtergrondinformatie


Bier versus wijn
Het overmatig drinken van bier wordt vaker in verband gebracht met een verhoogde kans op gewichtstoename en abdominale obesitas dan het drinken van wijn [1, 2]. De zogenaamde bierbuik is dan ook een bekend fenomeen bij mannen van middelbare leeftijd, waarbij het drinken van bier een specifieke rol lijkt te hebben bij gewichtstoename [2]. Onduidelijk is echter of het drinken van bier kenmerkend is voor een bepaalde ongezonde leefstijl, of dat bier een andere invloed heeft op gewicht.

Bij wijn is er een minder duidelijk beeld. In sommige studies wordt het overmatig drinken van wijn in verband gebracht met (abdominale) obesitas [1], terwijl andere studies geen verband vinden of het in verband brengen met gewichtsafname [2, 3]. Deze onderzoeken hebben echter hun methodologische beperkingen. Zo is de mate van alcoholgebruik laag onder de respondenten [3] of is het al dan niet hebben van een gezond dieet niet meegenomen als factor in het onderzoek. Mensen die wijn drinken hebben namelijk vaker gezonde eetgewoontes dan mensen die geen wijn drinken [4]. Er is geen duidelijk bewijs of het overgaan van het drinken van bier naar wijn gewichtstoename kan voorkomen.

Gewichtsverschillen

Gewichtstoename als gevolg van het drinken van alcohol is voor mannen én vrouwen aangetoond. Onderzoek naar geslachtverschillen is beperkt. Er lijken voorzichtige aanwijzingen te zijn dat mannen meer risico lopen op gewichtstoename en het ontwikkelen van obesitas door alcoholgebruik dan vrouwen. Overmatig en zwaar drinken bleken bij mannen samen te hangen met een grotere kans op abdominale obesitas [5], een grotere buikomvang en een hogere BMI [6]. Bij vrouwen werden deze relaties in deze onderzoeken niet gezien [5, 6]. Mogelijke verklaringen zijn dat mannen over het algemeen meer drinken en ook meer bier drinken dan vrouwen [7].


Referenties

  1. Bergmann, M. M., Schütze, M., Steffen, A., Boeing, H., Halkjær, J., Tjonneland, A., ... & Norat, T. (2011). The association of lifetime alcohol use with measures of abdominal and general adiposity in a large-scale European cohort. European journal of clinical nutrition, 65(10), 1079-1087.
  2. Vadstrup ES, Petersen L, Sørensen TI, Grønbaek M. Waist circumference in relation to history of amount and type of alcohol: results from the Copenhagen City Heart Study. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003;27(2):238‐246. doi:10.1038/sj.ijo.802203
  3. Poudel, P., Ismailova, K., Andersen, L. B., Larsen, S. C., & Heitmann, B. L. (2019). Adolescent wine consumption is inversely associated with long-term weight gain: results from follow-up of 20 or 22 years. Nutrition journal, 18(1), 1-7.
  4. Rosell, M., De Faire, U., & Hellenius, M. L. (2003). Low prevalence of the metabolic syndrome in wine drinkers—is it the alcohol beverage or the lifestyle? European journal of clinical nutrition, 57(2), 227-234.
  5. Suliga E, Kozieł D, Ciesla E, Rebak D, Głuszek-Osuch M, Głuszek S. Consumption of Alcoholic Beverages and the Prevalence of Metabolic Syndrome and Its Components. Nutrients. 2019;11(11):2764. Published 2019 Nov 14. doi:10.3390/nu11112764
  6. Butler, L., Popkin, B. M., & Poti, J. M. (2018). Associations of Alcoholic Beverage Consumption with Dietary Intake, Waist Circumference, and Body Mass Index in US Adults: National Health and Nutrition Examination Survey 2003-2012. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 118(3), 409-420.
  7. Tuithof, M., Monshouwer, K., Van Aalten, J. & Van Dorsselaer, S. (2020). Factsheet Alcoholgebruik onder volwassenen in Nederland. Kerncijfers 2018. Retrieved from https://www.trimbos.nl/docs/b1303f1d-bd3a-4b02-8a9d-64f5c7d9f000.pdf

Laatst gewijzigd: dinsdag 1 december 2020 14:42