Tools voor consultvoering over alcohol

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol in de huisartsenpraktijk
Ga direct naar achtergrondinformatie


Tools, vragenlijsten en handreikingen voor consultvoering, voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Vragenlijst voor screenen en bespreken alcoholgebruik

Er zijn verschillende vragenlijsten die huisartsen kunnen inzetten bij het screenen en het bespreekbaar maken van problematisch alcoholgebruik. Voorbeelden zijn de Five Shot en de Audit(-C). De Five Shot is een korte vragenlijst bestaande uit vijf vragen over frequentie en hoeveelheid van alcoholgebruik en de eventuele negatieve gevolgen daarvan. De AUDIT bestaat uit tien vragen en is ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie. De AUDIT-C (C staat voor Consumption) is een verkorte versie van de AUDIT en bestaat uit drie vragen gericht op de hoeveelheid geconsumeerde alcohol.

Zorgmodule Leefstijl Alcohol, NHG

De zorgmodule Leefstijl Alcohol, NHG kunnen huisartsen en POH-ers gebruiken bij patiënten met klachten en aandoeningen die verband kunnen houden met alcoholproblematiek. De module geeft praktijkondersteuners (POH-ers) en huisartsen richtlijnen voor de gespreksvoering met de patiënt en voor de samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners bij de aanpak van problematisch alcoholgebruik.

Handreiking en bureaukaart psychische problemen en alcohol

Om alcoholproblematiek en hiermee gerelateerde psychische klachten in de huisartsenzorg bespreekbaar te maken, is een handreiking en bureaukaart psychische problemen en alcohol (Trimbos-instituut) ontwikkeld. Naast de handreiking is ook een bureaukaart voor huisartsen ontwikkeld waarin in een oogopslag de stappen, feiten, tips en tools worden toegelicht. Ook wordt er verwezen naar effectieve online programma’s voor het minderen of stoppen van alcoholgebruik.

Ondersteuning voor de praktijkondersteuner huisarts (POH)

De website POHverslaving.nl bevat allerlei tools voor de POH om problematisch middelengebruik te signaleren, bespreekbaar te maken en patiënten te begeleiden naar de meest passende hulpverlening. Op de website vindt de POH onder andere informatie over de relatie tussen klachten en de verschillende middelen en een stappenplan om gebruik bespreekbaar te maken.

Thuisarts.nl

De website Thuisarts.nl biedt informatie over verantwoord alcoholgebruik en de mogelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik. De site geeft daarnaast handvatten voor patiënten die willen minderen of stoppen met drinken.

NHG Patiƫntenfolder Alcohol

De NHG Patiëntenfolder Alcohol biedt informatie over verantwoord alcoholgebruik en de mogelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik. (Alleen toegankelijk voor leden NHG).

Publieksinformatie over alcohol

Alcoholinfo.nl is een website voor het publiek met informatie over alcohol en er kunnen (anoniem) vragen worden gesteld aan de Alcohol Infolijn. Er staan bijvoorbeeld ook tips in voor ouders.
Beschikbare online alcoholinterventies met goede aanwijzingen voor effectiviteit.

Preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van ouders met een verslaving (KOV) lopen een verhoogd risico om zelf ook psychische of verslavingsproblemen te ontwikkelen. In de KOPP/KOV-handreiking Preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen kunt u actuele informatie vinden over feiten en cijfers, effectieve hulp, financiering en samenwerken.


Nieuws

Lopend onderzoek


Laatst gewijzigd: donderdag 2 mei 2019 12:36