Soorten alcoholische dranken en de relatie met kanker

Dit item maakt deel uit van dossiers: Alcohol en kanker, Alcohol en lichamelijke gezondheid
Ga direct naar achtergrondinformatie


De invloed van het type drank dat men drinkt op kanker is onderzocht in verschillende studies. In het algemeen geldt dat het voor het risico op kanker niet lijkt uit te maken welke alcoholische drank wordt gedronken, het schadelijke effect wordt veroorzaakt door de alcohol in de dranken [1].

Er zijn indicaties dat met name sterke drank de risico’s op long- (alleen bij mannen), alvleesklier- en maagkanker verhoogd [2–4]. De bewijskracht is echter nog zwak, de meeste studies vinden geen verschillend effect [1]

Bovendien is het goed te realiseren dat de hoeveelheid alcohol per standaardglas in bier, wijn of sterk hetzelfde is, namelijk 10 gram. De verklaring voor een eventueel verschillende invloed van het type drank op kanker lijkt daarom niet te zitten in het alcoholpromillage [5].

Een mogelijke verklaring kan de verschillende concentratie aceetaldehyde zijn die de dranken bevatten. Aceetaldehyde is een van de stoffen die gedacht wordt kankerverwekkend te zijn. In de alcoholische dranken kan al aceetaldehyde zitten dat is gevormd door gisten, bacteriën en oxidatieve processen. Sterke drank zou meer aceetaldehyde bevatten dan wijn of bier. Dit verschilt echter wel per merk. Het lijkt ook maar een kleine invloed te hebben aangezien aceetaldehyde in de drank snel omgezet wordt door het lichaam wanneer het gedronken wordt [6,7]. (Zie voor de rol van aceetaldehyde ook: mechanismen).

Het is ook mogelijk dat andere factoren een rol spelen. Mensen die wijn drinken hebben bijvoorbeeld vaak ook een gezondere leefstijl dan mensen die bier of sterke drank drinken. Daarnaast is er variatie in de hoeveelheid die gedronken wordt van de verschillende typen alcohol [1].


Referenties

  1. World Cancer Research Fund. Alcoholic drinks and the risk of cancer. In Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective (WCRF, 2018).
  2. Fang, X. et al. Landscape of dietary factors associated with risk of gastric cancer: A systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. European Journal of Cancer (2015). doi:10.1016/j.ejca.2015.09.010.
  3. Chao, C. Associations between beer, wine, and liquor consumption and lung cancer risk: A meta-analysis. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. (2007). doi:10.1158/1055-9965.EPI-07-0386.
  4. Wang, Y.T., Gou, Y.W., Jin, W.W., Xiao, M. & Fang, H.Y. Association between alcohol intake and the risk of pancreatic cancer: A dose-response meta-analysis of cohort studies. BMC Cancer (2016). doi:10.1186/s12885-016-2241-1.
  5. Boffetta, P. & Hashibe, M. Alcohol and cancer. Lancet Oncol. 7, 149–156 (2006).
  6. Lachenmeier, D.W. & Monakhova, Y.B. Short-term salivary acetaldehyde increase due to direct exposure to alcoholic beverages as an additional cancer risk factor beyond ethanol metabolism. J. Exp. Clin. Cancer Res. 30, (2011).
  7. Lachenmeier, D.W., Kanteres, F. & Rehm, J. Carcinogenicity of acetaldehyde in alcoholic beverages : risk assessment outside ethanol metabolism. 533–550 (2009). doi:10.1111/j.1360-0443.2009.02516.x.

Laatst gewijzigd: woensdag 9 januari 2019 14:07