School en studieomgeving in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

Dit item maakt deel uit van dossier: Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik
Ga direct naar achtergrondinformatie


‘Alcohol en de school en studieomgeving’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik. De deelnemende partijen hebben samen ambities, concrete doelstellingen en acties geformuleerd.

Alcoholgebruik scholieren en studenten

Het is de ambitie van het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik om in 2040 een gezonde leefstijl onderdeel te laten zijn van het DNA van het onderwijs. Zo is de ambitie dat het overmatig en/of problematisch alcoholgebruik bij studerende jongvolwassenen met 50% afneemt. Actuele informatie over de prevalentie van alcoholgebruik bij scholieren en studenten vindt u hier:

Implementatie Gezonde School

In het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik  wordt ingezet op een verdere implementatie van De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG). Dit is het schoolpreventieprogramma (basis- en voortgezet onderwijs en MBO) over alcohol, roken en drugs. DGSG maakt onderdeel uit van de landelijke aanpak De Gezonde School.

IJslandse aanpak

In het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik wordt ook gesproken over het IJslandse preventiemodel middelengebruik. Momenteel verkent het Trimbos-instituut in samenwerking met het NJi wat de werkzame elementen van het preventiemodel uit IJsland zijn voor Nederland en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden.


Nieuws

Links


Laatst gewijzigd: vrijdag 23 november 2018 15:41