Alcoholscholing voor de eerste- en tweedelijnszorg

Dit item maakt deel uit van dossiers: Alcohol en de SEH, Alcohol in de huisartsenpraktijk
Ga direct naar achtergrondinformatie


Scholing en nascholing voor medische professionals.

StiP-cursus Problematisch Alcoholgebruik NHG

Het NHG biedt nascholing aan met de cursus Standaard in de Praktijk (StiP) Problematisch alcoholgebruik voor huisartsen met of zonder praktijkondersteuners. In deze cursus is aandacht voor: de NHG-standaard problematisch alcoholgebruik, casuïstiekbespreking (jong en oud), het bespreekbaar maken van alcoholgebruik, motiverende gespreksvoering, effectieve behandeling en samenwerking met andere disciplines.

Programma Individuele Nascholing (PIN) Alcohol, NHG

Kenmerkend voor patiënten met problematisch alcoholgebruik is dat ze de huisarts niet consulteren voor hun alcoholproblematiek. Na deze individuele scholing weet een huisarts wanneer het zinvol is te vragen naar alcoholgebruik, kunnen zij jongeren en volwassenen voorlichten over de risico’s, weten ze hoe ze motiverende gespreksvoering kunnen inzetten om het alcoholgebruik van patiënten te veranderen en hoe ze een adequaat behandelbeleid kunnen inzetten. Programma Individuele Nascholing (PIN) Alcohol, NHG.

E-learningmodule 'Bespreekbaar maken van alcoholgebruik van de patiënt’, KNMG

Het KNMG heeft in samenwerking met het Partnership Vroegsignalering Alcohol en Medisch Contact de e-learning ‘Bespreekbaar maken van alcoholgebruik van de patiënt’ ontwikkeld. De e-learning is bedoeld voor artsen die in hun dagelijkse praktijk geconfronteerd worden met klachten van patiënten die mogelijk (mede) veroorzaakt worden door overmatig alcoholgebruik. De module behandelt onder andere hoe een arts het alcoholgebruik ter sprake kan brengen en hoeveel alcohol te veel is.

Alcohol en drugs | basiscursus, Trimbos-instituut

De ‘Alcohol en Drugs | Basiscursus - F2F’ van het Trimbos-instituut is bedoeld voor professionals die in hun werk te maken hebben met personen die alcohol en/of drugs gebruiken en daar meer over willen weten. Het programma van de training is samengesteld op basis van de kennis en praktijkervaring van de Alcohol en Drugs Infolijn, waar iedereen terecht kan met vragen. Na de training van een halve dag kent u de effecten en risico's van alcohol en de belangrijkste drugs.

Digitaal college voor huisartsen over ouderen en alcohol

In het digitaal college voor huisartsen ‘Ouderen en Alcohol’ van Victas gaan Myrna Keurhorst (Radboudumc) en Rob Bovens (Windesheim/Tranzo) in op het toegenomen alcoholgebruik bij ouderen en de vraag wat de huisarts hieraan kan doen.

GGZ Ecademy

In de (gratis) e-learning leert de praktijkondersteuner alert te zijn op de (indirecte) signalen middelengebruik en met behulp van verschillende casussen worden gesprekstechnieken geleerd.


Nieuws

Links

 • Alcohol bespreken voor sociaal professionals in de wijk
  Deze site van het IVO is voor sociaal professionals die werken in de wijk en biedt tips, adviezen en werkkaarten om overmatig alcoholgebruik te signaleren en bespreekbaar te maken.
 • Alcoholgebruik onder 55-plussers
  Onderzoek van het Trimbos-instituut naar de aard en omvang van het alcoholgebruik bij 55-plussers.
 • E-learning - Bespreekbaar maken van alcoholgebruik van de patiënt
  Het KNMG heeft in samenwerking met het Partnership Vroegsignalering Alcohol en Medisch Contact de e-learning ‘bespreekbaar maken van alcoholgebruik van de patiënt’ ontwikkeld. De e-learning is bedoeld voor artsen die in hun dagelijkse praktijk geconfronteerd worden met klachten van patiënten die mogelijk (mede) veroorzaakt worden door overmatig alcoholgebruik. De module behandeld onder andere hoe een arts het alcoholgebruik ter sprake kan brengen en hoeveel alcohol te veel is.
 • Kennis en rolopvatting van professionals gedurende ‘Alcohol mij ‘n zorg?!’
  Integrale aanpak vroegsignalering alcoholgebruik bij ouderen in de eerste lijn. Dit rapport beschrijft een implementatietraject om de deskundigheid van professionals op het gebied van signaleren en bespreken van problematisch alcoholgebruik bij ouderen te bevorderen. (PVA, juni 2014).
 • Maxx app
  Gratis app die je ondersteunt bij het minderen of stoppen van alcoholgebruik.
 • Prevention of risky alcohol consumption in primary health care. Do professionals care?
  Dit proefschrift laat zien hoe preventieve zorgverlening in de huisartsenpraktijk ten aanzien van overmatig alcoholgebruik kan worden verhoogd. Training en ondersteuning gecombineerd met financiële vergoedingen bevorderen screening en kortdurende interventiezorg. Proefschrift Myrna N. Keurhorst, Nijmegen, 2016.

Laatst gewijzigd: donderdag 2 mei 2019 15:28