Alcohol: risicogroepen onder 50-plussers

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en 50-plussers
Ga direct naar achtergrondinformatie


Binnen de risicogroep 50-plussers zijn een aantal groepen extra kwetsbaar [1].

 • Mannen die nog relatief jong zijn en overmatig drinken, omdat zij het risico lopen om met het ouder worden meer te gaan drinken;
 • Hoogopgeleide 50-plussers drinken vaker overmatig dan jongere volwassenen [2];
 • Rokers die overmatig drinken;
 • Fysiek inactieven die overmatig drinken; 
 • Medicijngebruikers die overmatig drinken;
 • 50-plussers die een ingrijpende levensgebeurtenis meemaken en daardoor bijvoorbeeld alleen komen te staan;
 • 50-plussers met een angststoornis en/of depressie;
 • 50-plussers met slechtere cognitieve functies;
 • 50-plussers met een leefomgeving waarin alcoholgebruik sociaal geaccepteerd is;
 • 50-plussers met weinig/veel financiële middelen.

Nieuws

Links

Referenties

 1. Veerbeek, M., Heijkants, C. & Willemse B. Alcoholgebruik onder 55-plussers. Utrecht: Trimbos-instituut, 2017. Retrieved from file:///H:/Downloads/180723%20Rapport%20Dossier%20preventieovermatig%20alcoholgebruik%2055-plussers%20-%20DEF.pdf
 2. Veerbeek, M. A., ten Have, M., van Dorsselaer, S. A., Voshaar, R. C. O., Rhebergen, D., & Willemse, B. M. (2019). Differences in alcohol use between younger and older people: Results from a general population study. Drug and alcohol dependence, 202, 18-23.

Laatst gewijzigd: maandag 25 maart 2019 15:11