Risicogroepen problematisch alcoholgebruik 55-plussers

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en 55- plussers
Ga direct naar achtergrondinformatie


55-70 jarigen die overmatig drinken zijn vaker alleenstaand, roker, minder fysiek actief en hebben vaker een angststoornis dan lichte drinkers [1]. In vergelijking met jongere volwassenen drinken hoog opgeleide 55-plussers vaker overmatig [2]. Onder de 55-plussers is een aantal risicogroepen te onderscheiden, die extra aandacht vragen bij signalering en preventie van problematisch alcoholgebruik [1].

De risicogroepen onder 55-plussers

  • de groep waarbij overmatig alcoholgebruik voorkomt met andere ongezonde leefstijlgewoonten, zoals roken en weinig fysieke activiteit;
  • de groep ‘jonge ouderen’ die overmatig drinkt, omdat zij risico lopen om met het ouder worden alleen maar meer te gaan drinken, dit zijn vooral mannen;
  • de groep die medicatie gebruikt en daarbij overmatig drinkt;
  • ouderen die een ingrijpende levensgebeurtenis meemaken en daardoor bijvoorbeeld alleen komen te staan. 

Ondersteuning en hulp bij overmatig alcoholgebruik

Wat 55-plussers helpt bij het minderen of stoppen met drinken is: het actief op de hoogte stellen van anderen, alcoholvrije drankjes inslaan en een partner, vriend of familielid die ondersteunt en aanmoedigt. Ook wilskracht en gemotiveerd zijn spelen een belangrijke rol [1].

De drempel om hulp te zoeken kan groot zijn. Redenen waarom 55-plussers geen hulp zoeken bij de verslavingszorg voor hun alcoholprobleem zijn: dat er een taboe ligt op alcoholverslaving, opzien tegen het stoppen, niet zinvol vinden om te stoppen vanwege de leeftijd. Redenen die worden genoemd door zorgverleners en 55-plussers om wél hulp te zoeken zijn: aandringen van huisarts of naasten en lichamelijke ziektes als gevolg van alcoholgebruik [1].


Links

Referenties

  1. Veerbeek, M.A., Heijkants, C. & Willemse B. Alcoholgebruik onder 55-plussers. Utrecht: Trimbos-instituut, 2017.
  2. Veerbeek, M.A., ten Have, M., van Dorsselaer, S.A., Oude Voshaar, R.C., Rhebergen, D. & Willemse, B.M. (2019). Differences in alcohol use between younger and older people: Results from a general population study. Drug and Alcohol Dependence [Epub ahead of print]. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2019.04.023.

Laatst gewijzigd: maandag 25 maart 2019 15:11