Alcohol: risicogroepen onder jongeren

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en jongeren
Ga direct naar achtergrondinformatie


Jongeren vormen één van de risicogroepen voor problematisch alcoholgebruik, vanwege de sterkere lichamelijke effecten van alcohol bij hen.

Binnen de groep jongeren zijn er nog een aantal groepen extra kwetsbaar, te weten:

  • Jongens hebben vaker ooit alcohol gedronken in hun leven, drinken vaker overmatig en zwaar dan meisjes [1].
  • Jongeren van Nederlandse afkomst drinken eerder en hebben een hogere laatste maandprevalentie van alcohol drinken dan jongeren met een niet-Westerse achtergrond. Als jongeren met een niet-Westerse achtergrond eenmaal drinken, drinken ze even vaak alcohol als jongeren van Nederlandse afkomst [1].
  • Laagopgeleide jongeren (VMBO) drinken vaker en meer alcohol dan hoogopgeleide jongeren (HAVO/VWO), vooral als het gaat om binge drinken [1]. In de late adolescentie zien we juist dat hoogopgeleiden meer drinken, mogelijk is dit gerelateerd aan het studentenleven.
  • Jongeren die vroeg beginnen met het drinken van alcohol zijn vaker een overmatige en/of zware drinker in de jongvolwassenheid dan jongeren die later beginnen met het drinken van alcohol [2].
  • Jongeren met drinkende ouders drinken eerder, vaker en meer alcohol dan jongeren en jongvolwassenen met niet-drinkende ouders [3].
  • Jongeren met intergenerationele problematiek (i.e., KOPP: kinderen van ouders met psychische problemen en KVO: kinderen van verslaafde ouders), jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en jongeren in het Speciaal Onderwijs (i.e., VSO, Praktijkonderwijs en MBO, niveau 1 en 2) zijn kwetsbaarder voor het ontwikkelen van de verschillende stadia van alcoholgebruik.

Gerelateerde pagina's

Nieuws

Referenties

  1. Stevens, G. et al. HBSC 2017. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland (2018). Utrecht: Trimbos-instituut.
  2. Pitkänen, T., Lyyra, A.L. & Pulkkinen, L. (2005). Age of onset of drinking and the use of alcohol in adulthood: a follow‐up study from age 8–42 for females and males. Addiction, 100(5), 652-661.
  3. Duncan, S.C., Duncan, T.E. & Strycker, L.A. (2006). Alcohol use from ages 9 to 16: A cohort-sequential latent growth model. Drug and alcohol dependence, 81(1), 71-81.
  4. Hanson, M.D. & Chen, E. (2007). Socioeconomic status and health behaviors in adolescence: a review of the literature. Journal of Behavioral Medicine, 30(3), 263-285.

Laatst gewijzigd: vrijdag 6 september 2019 13:39