Alcohol en opvoeding

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en jongeren
Ga direct naar achtergrondinformatie


Ouders die duidelijke regels afspreken met hun kinderen over alcohol en het alcoholgebruik van hun kind in de gaten houden, verkleinen de kans op alcoholproblemen op latere leeftijd.

Naast het gedrag van de ouders beïnvloedt ook het alcoholgebruik van broers en/of zussen de kans op alcoholproblemen.

Drinkgedrag ouder beïnvloedt kind

Ouders die alcohol drinken, hebben vaker kinderen die vroeg beginnen met drinken, binge drinken of een alcoholverslaving ontwikkelen op latere leeftijd [2]. Ook het zien drinken van ouders speelt een rol in het alcoholgebruik van jongeren [3]. Kinderen die hun broer of zus alcohol zien drinken, kunnen dit gedrag kopiëren [4].

Opvoedstijl en alcoholgebruik

Naast het alcoholgebruik van ouders en broers en/of zussen speelt de opvoedstijl een belangrijke rol in de ontwikkeling van het alcoholgebruik van jongeren. Ouders kunnen met hun opvoedstijl zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kind. Een autoritatieve opvoedstijl - gekenmerkt door betrokkenheid, emotionele steun, het stellen van grenzen en open communicatie - is een beschermende factor op het alcoholgebruik van hun kinderen, terwijl een autoritaire, permissieve of verwaarlozende opvoedstijl risicofactoren zijn [1].

Naast de algemene opvoedstijl, zijn specifieke aspecten van de opvoeding van belang. Zo vormt een afkeurende houding van ouders omtrent het alcoholgebruik in de adolescentie een beschermende factor op het alcoholgebruik van jongeren indien deze zich vertaalt in:

 • Het stellen van regels
  Strikte regels omtrent drinkgedrag van kinderen draagt bij aan uitstel van beginnen met drinken [5] en een lagere alcoholconsumptie bij jongeren [6].
 • Monitoring
  Aandacht, oplettendheid en toezicht door ouders met betrekking tot activiteiten van jongeren (zowel wat betreft hun vrienden, school als gedrag thuis) en communicatie die duidelijk maakt dat de ouder bezorgd is en bewust van die activiteiten. Matige monitoring en toezicht zijn voorspellend voor alcoholgebruik bij jongeren [7].

Alcohol in huis
Een goedkeurende houding van ouders omtrent het alcoholgebruik in de adolescentie is een risicofactor, aangezien hierdoor jongeren zelf meer positieve ideeën over drinkers (prototypen) kunnen ontwikkelen [8]. Ook de beschikbaarheid van alcohol thuis kan bijdragen aan een positievere houding ten opzichte van alcohol en uiteindelijk meer frequent drinken van jongeren [9].

Instabiliteit en trauma’s
Tenslotte vormen instabiliteit en jeugdtrauma’s in het gezin een risicofactor voor alcoholgebruik van jongeren [5], evenals psychische problemen van de ouders [10].


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Links

 • Alcohol en drugs: tien vragen van ouders (folder)
  Deze folder beantwoordt tien veelgestelde vragen van ouders over alcohol en drugs en geeft tips hoe ouders met hun kind in gesprek kunnen gaan.
 • Blad van NIX
  Uitgave van NIX18 in samenwerking met het populairwetenschappelijke tijdschrift Quest dat te gebruiken is in communicatie met ouders, bijvoorbeeld tijdens ouderavonden.
 • De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG)
  is een preventieprogramma voor scholen rondom middelengebruik. Naast voorlichting aan leerlingen is er aandacht voor een goed schoolbeleid en het betrekken van ouders.
 • De invloed van ouders op alcoholgebruik (nix18voorprofs.nl)
  Behavioural Science Intsitute, Radboud Universiteit: Nijmegen, the Netherlands, 2013.
 • Factsheet - IJslandse aanpak van middelengebruik onder jongeren
  Het IJslandse preventiemodel is een aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten om middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) door jongeren te voorkomen. Deze factsheet geeft inzicht in de werkwijze van het IJslandse preventiemodel en de kansen die dit model biedt voor de Nederlandse situatie.
 • Factsheet - Peilstationsonderzoek Ouders 2015
  Beschrijft de resultaten van tweejaarlijks onderzoek tussen 2007 en 2015 naar opvattingen van ouders over het middelengebruik en internet door jongeren en de opvoedstrategieën die zij daarbij zelf als ouder hanteren.
 • Infosheet - Alcohol: Een aantal feiten over de schadelijkheid op een rij
  Achtergrondinformatie over de schadelijkheid van alcohol voor professionals die voorlichting geven aan ouders.
 • Naar18jaar - Toolkit voor ouders
  Materialen en factsheets voor ouders.
 • Niet roken & drinken onder de achttien: wat doen de ouders?
  Infographic met de belangrijkste cijfers uit de factsheet Peilstationsonderzoek Ouders 2015 waarin ouders hun mening geven over het gebruik van alcohol, tabak, cannabis en internet door jongeren.
 • NIX18
  De NIX18-campagne heeft als doel het versterken van de sociale norm ‘niet drinken en roken tot je 18e‘. En richt zich op de samenleving als geheel en de omgeving van jongeren in het bijzonder.
 • NIX18: Alcoholgebruik scholieren 12-16 jaar
  Presentatie met HBSC-cijfers te gebruiken door gemeenten en gezondheidsprofessionals.
 • Rol van ouders bij alcohol- en cannabisgebruik adolescenten
  Dit proefschrift beschrijft de rol van ouders bij het voorkomen van alcohol en cannabisgebruik door jongeren waarbij vooral regels van ouders de belangrijkste voorspellers blijken te zijn.
 • Uw kind en Alcohol
  Uwkindenalcohol.nl is onderdeel van een opvoedcampagne rondom middelengebruik en bevat achtergrondinformatie en opvoedtips over jongeren en alcohol.
 • Zien drinken doet drinken?
  Publiekssamenvatting. De factsheet ‘Zien Drinken Doet Drinken?’ geeft een overzicht van de recente literatuur naar de effecten van alcoholgebruik in de sociale omgeving op kennis, opvattingen en gebruik van alcohol door jongeren. In deze publiekssamenvatting worden de belangrijkste resultaten uit de factsheet beschreven.
 • Zien drinken doet drinken? Een update!
  De factsheet ‘Zien Drinken Doet Drinken? Een update!' geeft een overzicht van de recente literatuur naar de effecten van alcoholgebruik in de sociale omgeving op kennis, opvattingen en gebruik van alcohol door jongeren. Tevens is er een publiekssamenvatting van de factsheet.

Referenties

 1. Hasselt, N. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder Nederlandse jongeren. 2010. Trimbos-instituut: Utrecht, Nederland.
 2. Duncan, S.C. & T.E.S. Duncan, L.A. Alcohol use from ages 9 to 16: A cohort-sequential latent growth model. Drug and Alcohol Dependence, 2006. 81: p. 71-81.
 3. Smit, K., Otten, R., Voogt, C., Kleinjan, M., Engels, R. & Kuntsche, E. (2018). Exposure to drinking mediates the association between parental alcohol use and preteen alcohol use. Addictive behaviors, 87, 244-250.
 4. Turrisi, R. & A.E. Ray. Sustained parenting and college drinking in first-year students. Developmental Psychobiology, 2010. 52: p. 286-294.
 5. Koning, I.M., et al. Preventing heavy alcohol use in adolescents (PAS): Cluster randomized trial of a parent and student intervention offered separately and simultaneously. Addiction, 2009. 104(10): p. 1669-1678.
 6. Van der Vorst, H., et al. Parental attachment, parental control and early development of alcohol use: A longitudinal study. Psychology of Addictive Behaviors, 2006. 20: p. 107-116.
 7. Essau, C.A. & Hutchingson, D.E.L.Y.S.E. Alcohol use, abuse and dependence. Adolescent Addiction: Epidemiology, Asessment and Treatment, 2008. 61: p. 61-115.
 8. Spijkerman, R., et al. The impact of peer and parental norms and behaviour on adolescent drinking: The mediating role of drinker prototypes. Psychology and Health, 2007. 22: p. 7-29.
 9. Peeters, M., Koning, I., Monshouwer, K., Vollebergh, W.A. & Wiers, R.W. (2016). Context effects of alcohol availability at home: implicit alcohol associations and the prediction of adolescents’ drinking behavior. Journal of studies on alcohol and drugs, 77(5), 749-756.
 10. Van der Vorst, H., et al. Parental attachment, parental control and early development of alcohol use: A longitudinal study. Psychology of Addictive Behaviors, 2006. 20: p. 107-116.

Laatst gewijzigd: vrijdag 6 september 2019 15:20