Richtlijnen ADM-beleid / pijlers ADM-beleid

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en werk
Ga direct naar achtergrondinformatie


In sommige landen is de werkgever verplicht om een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) in te voeren, zoals in België. In Nederland is dit nog niet het geval, maar steeds meer bedrijven hebben inmiddels een (start gemaakt met het opstellen van een) ADM-beleid. Dit zien we vooral bij bedrijven met significante veiligheidsrisico’s. Waar vroeger een directe aanleiding nodig was om als bedrijf na te denken over interventies, gebeurt het nu steeds vaker dat bedrijven vinden dat aandacht voor alcoholbeleid past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de zorg voor de veiligheid en gezondheid van alle werknemers en de kwaliteit van het werk binnen het bedrijf [1].

ADM-beleid

Een ADM-beleid draagt bij aan het voorkomen van middelengebruik op de werkvloer, het zorgt voor goede en veilige arbeidsomstandigheden en voor een gezond en veilig werkklimaat [2]. Een goed ADM-beleid beschrijft de rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever. 

Richtlijnen voor een volledig ADM-beleid zijn te vinden in de Handreiking Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid.

Links


Nieuws

Links

Referenties

  1. Handboek Alcohol & Werk: een leidraad voor professionals. NIGZ, Woerden (2007).
  2. STECR Werkwijzer (2011). ‘Verslaving en werk, Middelen en (dis)functioneren op het werk’. Utrecht: STECR/Capabel Hogeschool.

Laatst gewijzigd: maandag 13 mei 2019 12:02