Relevante cijferbronnen alcoholgebruik voor sociale wijkteams

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcoholgebruik en sociale wijkteams
Ga direct naar achtergrondinformatie


Cijfers over de omvang van problematisch alcoholgebruik zijn belangrijk in de samenwerking met sociale wijkteams en gemeenten. Het toont de omvang van het probleem aan en dat het een probleem is in alle lagen van de bevolking. Voor sociale wijkteams en gemeenten zijn daarbij regionale cijfers belangrijk, zoals uit de gezondheidsmonitors door de GGD-en, CBS en RIVM. GGD-en splitsen daarbij regionale cijfers op gemeentelijk niveau. Ook de 4-jaarlijkse Gezondheidsnota kan worden geraadpleegd, omdat daarin mogelijk specifieke doelgroepen worden aangegeven.

Op volksgezondheidenzorg.info zijn geen regionale cijfers over problematisch alcoholgebruik beschikbaar, wel cijfers over overmatig drinken. Landelijke cijfers over overmatig drinken vindt u hier. Ten slotte kunt u hier de registratiecijfers van problematisch alcoholgebruik in de huisartsenpraktijk raadplegen. Let wel, deze cijfers vormen waarschijnlijk een onderschatting, bijvoorbeeld omdat niet iedereen met problematisch alcoholgebruik bij de huisarts komt.

Bij het digitale loket Gezondheidsmonitors zijn cijfers aan te vragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid, op zowel lokaal als landelijk niveau.

Alhoewel cijfers belangrijk zijn, is het gesprek erover het belangrijkst, zowel met gemeenten als sociale wijkteams.

Gerelateerd


Referenties

  1. Bransen, E., Collard, P., Poel, A. van der, & Boon, B. (2016). Sociale (wijk)teams en verslavingspreventie: tijdige signalering en interventie bij problematisch gebruik van alcohol en drugs. Strategische verkenning. Utrecht: Trimbos-instituut.
  2. Hammink, A., Altenburg, M. & Schrijvers, C. (2012). De sociale gevolgen van verslaving: Een state of the art studie naar verstoring van sociale relaties, schooluitval, dakloosheid, schulden en huiselijk geweld als gevolg van alcohol- of drugsverslaving. Rotterdam: IVO.
  3. Larsen, V., Lubbe, M. & De Boer, L. (2014). Meta analyse MKBA’s sociale (wijk)teams: Integrale aanpakken vergeleken in termen van kosten en baten. Amsterdam: LPBL, Economisch Adviesbureau.
  4. Sok, K., Van den Bosch, A., Goeptar, H., Sprinkhuizen, A., & Scholte, M. (2013). Samenwerken in de wijk: Actuele analyse van sociale (wijk)teams. Utrecht: Movisie.

Laatst gewijzigd: vrijdag 22 maart 2019 20:15