Waarom 50-plussers (niet) drinken

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en 50-plussers
Ga direct naar achtergrondinformatie


50-plussers drinken meer alcohol door een toename in vrijetijd en financiële middelen, een ingrijpende gebeurtenis, eenzaamheid of gezelligheid. Gezondheid, medicatiegebruik of beperkte financiële middelen zijn redenen waarom 50-plussers niet of minder alcohol drinken. 

Redenen om (te beginnen met) meer alcohol te drinken
Redenen die 50-plussers geven waarom zij meer alcohol drinken naarmate ze ouder worden hebben te maken met: de pensionering, een toename in financiële middelen, een ingrijpende gebeurtenis, eenzaamheid en het opzoeken van gezelligheid. Bij de pensionering zit het hem met name in de toename in vrije tijd en de eigen invulling daarvan. Een ingrijpende gebeurtenis (zoals scheiding van de oudere zelf of van de kinderen, ziekte, overlijden van een dierbare) kan voor stress zorgen. Alcohol kan dan gebruikt worden om de gevoelens van stress te verminderen (coping als drinkmotief). Eenzaamheid en het opzoeken van gezelligheid spelen vooral een rol in het toegenomen alcoholgebruik van oudere generaties (75-plussers) [1]. Alcohol wordt door 50-plussers gewaardeerd als een middel om het sociale netwerk te onderhouden [2, 3].

Redenen die zorgprofessionals geven waarom 50-plussers meer alcohol drinken als ze ouder worden zijn [1]:

 • alcohol helpt hen om zich prettiger te voelen, de lange dagen op te vullen en verveling, verdriet en/of zorgen tegen te gaan;
 • genetische aanleg;
 • depressie;
 • opgegroeid zijn met alcohol;
 • het niet uitkomen van verwachtingen van het gepensioneerde leven;
 • ontbrekende dagstructuur;
 • onvoldoende kennis over alcohol;
 • beschikbaarheid van alcohol;
 • het beperkte aanspreken door zorgprofessionals en naasten van 50-plussers op hun alcoholgebruik.

Redenen om niet of minder alcohol te drinken                                        
Wanneer 50-plussers helemaal geen alcohol drinken is dat vaak omdat ze bewust bezig zijn met hun gezondheid. Ze willen bijvoorbeeld afvallen of beseffen zich dat alcohol niet past bij hun beeld van ‘gezond oud worden’. Medicatiegebruik voor een lichamelijke aandoening vormt ook een reden om niet te drinken. Het inzien van de voordelen om niet of minder te drinken, kan ouderen doen besluiten minder alcohol te drinken. Eveneens kunnen beperkte financiële middelen een reden zijn om te minderen [1].


Nieuws

Links

Referenties

 1. Veerbeek, M., Heijkants, C. & Willemse B. Alcoholgebruik onder 55-plussers. Utrecht: Trimbos-instituut, 2017. Retrieved from file:///H:/Downloads/180723%20Rapport%20Dossier%20preventieovermatig%20alcoholgebruik%2055-plussers%20-%20DEF.pdf
 2. Kelly, S., Olanrewaju, O., Cowan, A., Brayne, C., & Lafortune, L. (2018). Alcohol and older people: A systematic review of barriers, facilitators and context of drinking in older people and implications for intervention design. PloS one, 13(1), e0191189.
 3. Bareham, B. K., Kaner, E., Spencer, L. P., & Hanratty, B. (2019). Drinking in later life: a systematic review and thematic synthesis of qualitative studies exploring older people’s perceptions and experiences. Age and ageing, 48(1), 134-146.

Laatst gewijzigd: maandag 25 maart 2019 10:06