Redenen voor 55-plussers om wel of geen alcohol te gebruiken

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en 55- plussers
Ga direct naar achtergrondinformatie


Redenen om niet of minder te gaan drinken

Wanneer ouderen helemaal niet drinken is dat vaak omdat ze bewust bezig zijn met hun gezondheid. Ze willen bijvoorbeeld afvallen of beseffen zich dat alcohol niet past bij hun beeld van ‘gezond oud worden’. Medicatie voor een lichamelijke aandoening vormt ook reden om niet te drinken. Het inzien van de voordelen om minder of niet te drinken, kan ouderen doen besluiten te minderen. Eveneens kunnen beperkte financiële middelen reden zijn om te minderen [1].

Redenen om meer te gaan drinken

Redenen die ouderen geven waarom zij meer zijn gaan drinken op hogere leeftijd hebben te maken met: pensionering, toename in financiële middelen, eenzaamheid en het opzoeken van gezelligheid. Bij de pensionering zit het hem met name in de toename in vrije tijd en de eigen invulling daarvan. Het opzoeken van gezelligheid en eenzaamheid spelen vooral een rol in het toegenomen drankgebruik van oudere generaties (75+) [1]. Ouderen waarderen alcohol als een middel om het sociale netwerk te onderhouden [2,3].

Zorgprofessionals voegen daar aan toe dat het ze helpt zich prettiger te voelen, het vult de lange dagen, gaat verveling/verdriet/zorgen tegen. Door de eenzaamheid is er ook weinig sociale controle, ‘er is toch niemand die op ze let' [1].


Nieuws

Links

Referenties

  1. Veerbeek M, Heijkants C, Willemse B. (2017). Alcoholgebruik onder 55-plussers. Utrecht: Trimbos-instituut.
  2. Kelly S., Olanrewaju O., Cowan A., Brayne C. & Lafortune L. (2018). Alcohol and older people: A systematic review of barriers, facilitators and context of drinking in older people and implications for intervention design. PLoS One, 13(1), e0191189.
  3. Bareham B.K., Kaner E., Spencer L.P. & Hanratty B. (2018). Drinking in later life: a systematic review and thematic synthesis of qualitative studies exploring older people's perceptions and experiences. Age Ageing. [Epub ahead of print].

Laatst gewijzigd: maandag 25 maart 2019 10:06