Prijsbeleid alcohol

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcoholbeleid en wetgeving
Ga direct naar achtergrondinformatie


Prijs is een belangrijke factor van de (door de consument ervaren) beschikbaarheid van alcohol. Onderzoek laat zien dat het verhogen van de prijs van alcohol leidt tot een daling in de alcoholconsumptie en daaraan gerelateerde problemen [1].

Nederland heeft in twee wetten bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de prijs van alcohol.

Accijns

Accijns is een verbruiksbelasting op brandstoffen, alcoholhoudende producten en tabaksproducten. Accijns is inbegrepen in de prijs die de consument betaalt voor alcohol. Het heffen van accijns is één van de meest effectieve maatregelen om alcoholgebruik terug te dringen [1]. In Nederland valt het heffen van accijns onder het ministerie van Financiën en is vastgelegd in de Wet op de accijns. De Nederlandse wetgeving volgt de richtlijnen van de Europese Unie. Op de website van de Belastingdienst is een overzicht van de actuele tarieven voor de accijns.

Prijsacties en happy hours

In de Drank- en Horecawet (art. 25d) is een mogelijkheid voor gemeenten opgenomen om prijsacties in de detailhandel en happy hours in de horeca deels te verbieden.

Het gaat om:

  • prijsacties in de detailhandel van meer dan 30% korting op de reguliere prijs en niet langer dan een week duren;
  • prijsacties in de horeca (ook wel happy hours genoemd) van meer dan 40% korting op de reguliere prijs en niet langer dan een dag duren.

In 2015 had 47,1% van de gemeenten een verbod op happy hours in de horeca ingevoerd en 16,5% een verbod op prijsacties in de detailhandel. Gemeenten ervaren de nodige problemen bij het implementeren van het verbod op prijsacties, waaronder de prijsacties van supermarktketens die op landelijk niveau vastgelegd worden.

In de Kamerbrief van 16 december 2016 gaf toenmalig staatssecretaris Van Rijn aan dat hij overwoog om de prijsacties op landelijk niveau te regelen [3]. Dit is tot op heden niet geregeld. De huidige staatssecretaris Blokhuis liet op 23 november 2018, in de Kamerbrief bij het aanbieden van het Nationaal Preventieakkoord aan de Tweede Kamer, hierover het volgende optekenen [4]:

‘Ter ondersteuning van het Nationaal Preventieakkoord neemt het kabinet ook zelfstandig een maatregel op het thema problematisch alcoholgebruik. Over deze maatregel is niet onderhandeld aan de deeltafel. In het aankomende wijzigingstraject van de Drank- en Horecawet zal het toegestane percentage korting op de reguliere prijs voor verstrekkers van alcohol voor gebruik elders dan ter plaatse (bv. supermarkten of slijterijen) worden beperkt tot maximaal 25%. Het ministerie van VWS zal deze wetswijziging na twee jaar evalueren.’


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Referenties

  1. Babor, T., Caetano, R., Casswell, S., Edwards, G., Giesbrecht, N., Graham, K., … Rossow, I. (2010). Alcohol: No Ordinary Commodity. Research and Public Policy, Second Edition. Oxford: Oxford University Press.
  2. Intraval (2015). Plannen in kaart – Inventarisatie preventie- en handhavingsplannen Drank- en Horecawet. Intraval: Groningen-Rotterdam.
  3. Rijn, van M. (2016, 16 december). Kamerbrief over evaluatie drank- en horecawet, geraadpleegd van www.rijksoverheid.nl.
  4. Blokhuis, P. (2018, 23 november). Kamerbrief over Nationaal Preventieakkoord, geraadpleegd van www.rijksoverheid.nl.

Laatst gewijzigd: woensdag 24 april 2019 12:53