Preventie van rijden onder invloed met de hulp van naasten

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en maatschappelijke gevolgen
Ga direct naar achtergrondinformatie


In opdracht van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland en het Regionaal Orgaan (RO) Fryslân heeft het Trimbos-instituut recent een verkenning gedaan naar de mogelijkheden om de sociale omgeving van zware alcoholovertreders meer te betrekken bij preventie van rijden onder invloed [1]. Eén van de aanbevelingen was om CRAFT (interventie voor familie en andere naasten) uit te breiden met een module Rijden onder invloed.

Naasten van problematische drinkers maken zich in de meeste gevallen ernstig zorgen over de veiligheid en de gezondheid van de drinker. Omgaan met een persoon met alcoholproblemen is bijzonder lastig en naasten staan vaak machteloos. In de verslavingszorg is er gelukkig steeds meer aandacht voor naasten. Enerzijds om naasten te ondersteunen in het omgaan met een problematische drinker en anderzijds kunnen naasten een rol spelen om hen te motiveren om hulp te zoeken.

In Nederland wordt door een aantal instellingen voor verslavingszorg de CRAFT-interventie aangeboden [2]. CRAFT staat voor Community Reinforcement and Family Training en is een training die zich richt op familieleden en goede vrienden van individuen die kampen met alcohol- en/of drugsproblemen. CRAFT is in midden jaren 80 van de vorige eeuw in de Verenigde Staten door Prof. dr. Robert J. Meyers ontwikkeld. De interventie is gebaseerd op CRA (Community Reinforcement Approach), een cognitief-gedragsmatige behandelmethode voor het behandelen van volwassen cliënten die problematisch met middelen omgaan. CRAFT richt zich op de naasten van problematische gebruikers en de praktische introductie in Nederland is ongeveer tien jaar geleden begonnen. In samenwerking met Roozen en Meyers is de methode voor het eerst uitgebreid geïntroduceerd in Nederland door IrisZorg en Novadic-Kentron. De behandelduur van CRAFT is flexibel en kan individueel alsmede groepsgewijs worden aangeboden (ook als combinatie). Doorgaans duurt CRAFT maximaal 12 sessies, maar vaak wordt deze meer kortdurend aangeboden (7 à 8 sessies).

Internationaal onderzoek laat zien dat de CRAFT één van de meest effectieve interventies is in het versterken van vaardigheden van naasten (ook wel Concerned Significant Others of CSOs genoemd) om de gezondheid en veiligheid van problematische alcohol- en/of druggebruikers (IP, Identified Patient) en hun omgeving te verbeteren. Binnen CRAFT komen verschillende thema’s aan bod die voor naasten relevant zijn, zoals zorgen voor jezelf en omgaan met huiselijk geweld. Er was er nog geen speciale module gericht op de preventie van rijden onder invloed. In opdracht van het RO Fryslân heeft Prof. dr. Hendrik Roozen een systeemmodule Preventie van rijden onder invloed ontwikkeld voor naasten die zich ernstig zorgen maken over het mobiliteitsgedrag van problematische drinkers. Deze extra systeemmodule is nu beschikbaar voor behandelaars die met de CRAFT werken. Deze module kan geïntegreerd in het CRAFT pakket worden aangeboden en derhalve is deze niet als losstaande interventie bedoeld. De module bestaat onder andere uit een assessment van de signalen die duiden op rijden onder invloed (functionele analyse), een routekaart voor acties en een veiligheidsplan.

Voor het goed en adequaat toepassen van de module is het noodzakelijk om een training te volgen en de module dient geïntegreerd aangeboden te worden met de overige CRAFT-procedures. Voor meer informatie over CRAFT en de module Preventie van rijden onder invloed kunt u contact opnemen met Hendrik Roozen (info@communityreinforcement.com).

Wilt u meer weten over het project De sociale omgeving van zware alcoholovertreders in het verkeer dan kunt u contact opnemen met Linda Oberink van het ROV Oost-Nederland (l.oberink@gelderland.nl) of Sipke van der Meulen van het RO Fryslân (s.i.vandermeulen@fryslan.frl).


Gerelateerde pagina's

Links

Referenties

  1. Lemmers, L. (2018). De sociale omgeving van zware alcoholovertreders in het verkeer: preventie van rijden onder invloed. Utrecht: Trimbos-instituut.
  2. Roozen, H.G., Meyers, R.J. & Smith, J.E. (2015). Community reinforcement and family training (CRAFT): Klinische procedures voor het trainen van familieleden van problematische alcohol- en druggebruikers. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Laatst gewijzigd: woensdag 12 februari 2020 14:05