Cijfers en gevolgen alcoholgebruik studenten

Dit item maakt deel uit van dossiers: Alcohol en studenten, Alcohol in cijfers
Ga direct naar achtergrondinformatie


In 2021 verwachten het Trimbos-instituut en de GGD GHOR Nederland voor het eerst landelijke cijfers naar buiten te brengen over alcohol- en drugsgebruik onder studenten in het hoger onderwijs. In samenwerking met het RIVM wordt dan de eerste landelijke monitor over psychische gezondheid en middelengebruik onder studenten worden uitgevoerd. Tot die tijd zijn er cijfers uit regionale studies onder studenten en landelijk onderzoek onder jongeren die frequent uitgaan, waaronder veel studenten.

Enkele voorbeelden:

 • De meerderheid van de studenten drinkt regelmatig. Ruim acht op de tien studenten (16 t/m 18 jaar op het MBO en HBO) hebben ooit alcohol gedronken en ruim tweederde heeft dit in de afgelopen maand nog gedaan. Van de MBO- en HBO-studenten die alcohol drinken, drinkt 14 procent in het weekend meer dan 20 glazen alcohol, jongens (21%) beduidend vaker dan meisjes (7%) [1].
 • Van de studenten tot en met 19 jaar in het HBO/WO drinkt 8 % tot 12 % overmatig . WO-studenten tellen de meeste overmatige drinkers: 17% [2].
 • In een onderzoek specifiek gericht op het uitgaanspubliek behoorde 91,1 % van de MBO’ers, 93,5% van de HBO’ers en 93,3% van de WO’ers tot de categorie zware drinkers [3].

Ter vergelijking: 8,2 % van de volwassenen dronk in 2018 overmatig [5]. Riskant alcoholgebruik (op basis van de AUDIT) komt het meest voor in de leeftijdscategorie 18-29 jaar. Studenten in het hoger onderwijs lijken een verhoogd risico te lopen om overmatig of riskant alcohol te gebruiken.

Gevolgen van alcoholgebruik onder studenten

Alcohol wordt naast drugsgebruik geassocieerd met een scala aan problemen zoals agressie en geweld, onbeschermde seks en ongewenste seksuele ervaringen, verkeersongevallen en verwondingen [3,6,7]. In het onderwijs kunnen (de gevolgen van) drankgebruik leiden tot kort- en langduriger verzuim, studievertraging, afname van de studieprestaties en studieuitval [6,7,8]. Studievertraging of –uitval als direct gevolg van zwaar drinken kost het HBO jaarlijks 32,5 miljoen euro en het wo 13,8 miljoen euro. Het voorkomen van kosten die samenhangen met middelengebruik en studievertraging levert de onderwijsinstelling uiteindelijk een besparing op [9].

Links


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Links

Referenties

 1. Verdurmen, J., Dorsselaer, S. van & Monshouwer, K. (2016). Factsheet Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2015 Utrecht: Trimbos-instituut.
 2. Dorsselaer, S. van. Alcohol-, tabaks- en drugsgebruik door studenten (2015). Inventarisatie van (onderzoeken naar) prevalentieschattingen onder MBO-, HBO- en WO-studenten in Nederland Utrecht: Trimbos-instituut.
 3. Goossens F.X., Frijns T., Hasselt N.E. van & Laar M.W. van (2014). Het grote Uitgaansonderzoek 2013. Uitgaanspatronen, middelengebruik en risicogedrag onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Utrecht: Trimbos-instituut.
 4. Sannen, A.M.L., Voorham, L. & Goossens, F.X. (2015). Preventie van alcohol-, tabaks-, en drugsgebruik onder studenten; Inventarisatie van preventieve interventies voor MBO-, HBO- en WO-studenten in Nederland Utrecht: Trimbos-instituut.
 5. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie#node-alcoholgebruik-volwassenen
 6. Labbe, A.K. & Maisto, S.A. (2011). Alcohol expectancy challenges for college students: A narrative review. Clinical Psychology Review 31[4], 673-683. 2011. Netherlands, Elsevier Science.
 7. Scott-Sheldon, L.A., Terry, D.L., Carey, K.B., Garey, L. & Carey, M.P. (2012). Efficacy of expectancy challenge interventions to reduce college student drinking: a meta-analytic review. Psychol Addict Behav 26[3], 393-405. 2012.
 8. Scott-Sheldon, L.A.J., DeMartini, K.S., Carey, K.B. & Carey, M.P. (2009). Alcohol interventions for college students improves antecedents of behavioral change: Results from a meta-analysis of 34 randomized controlled trials. Journal of Social and Clinical Psychology 28[7], 799-823. 2009. US, Guilford Publications.
 9. Wit, G.A. de, Gils, P.F. van, Over, E.A.B., Suijkerbuijk, A.W.M., Lokkerbol, J., Smit ., Mosca, I. & Spit W.J. (2016). Maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen: Social cost-benefit analysis of regulatory policies to reduce alcohol use in The Netherlands. Bilthoven: RIVM, 3 oktober 2016.

Laatst gewijzigd: woensdag 20 november 2019 10:03