Oorzaken alcoholproblematiek bij 55-plussers

Ga direct naar achtergrondinformatie


Risicovolle alcoholgebruikers hebben vaker de volgende kenmerken:

 • man;
 • een leefomgeving waarin alcoholgebruik sociaal geaccepteerd is;
 • hoger opgeleid;
 • rokend;
 • alleenstaand;
 • depressief;
 • en mogelijk slechtere cognitieve functies [1].

 Risicofactoren voor risicovol drinkgedrag van ouderen zijn:

 • een (slechte?) kwaliteit van het huwelijk;
 • participatie in sociale activiteiten;
 • goedkeuring van drinken door omgeving;
 • en (weinig/veel?) financiële middelen [1].

Daarbij zijn ouderen die problematisch alcohol gebruiken grofweg in te delen in mensen die al min of meer hun hele leven problematisch drinken en mensen die gaan drinken naar aanleiding van een ingrijpende gebeurtenis [2].

Ouderen geven zelf aan dat er verschillende stressfactoren in het leven te herkennen zijn die aanleiding kunnen zijn om te gaan drinken. Ze noemen dan bijvoorbeeld:

 • relatieproblematiek (scheiding van oudere zelf of van de kinderen);
 • mantelzorgen;
 • overlijden van een dierbare;
 • weinig financiële middelen of lichamelijke pijn [3].

Oorzaken alcoholproblematiek

Hulpverleners noemen veel van de redenen die ouderen zelf ook beschrijven om te drinken. Aanvullende oorzaken die zij noemen zijn:

 • genetische aanleg;
 • depressie;
 • ermee opgegroeid zijn;
 • niet uitkomen van verwachtingen van het gepensioneerde leven.

Dat overmatig alcoholgebruik uitgroeit tot problematiek heeft volgens de ondervraagden te maken met het feit dat hulpverleners en mensen in de omgeving ouderen weinig aanspreken op hun gebruik.

Oorzaken voor alcoholproblematiek die door 55-plussers en hulpverleners zelf werden genoemd zijn:

 • eenzaamheid;
 • stressfactoren (zoals ziekte, mantelzorg, overlijden, scheiding);
 • genetische aanleg;
 • depressie;
 • beschikbaarheid van alcohol;
 • onvoldoende kennis over alcohol;
 • ontbrekende dagstructuur;
 • het beperkte aanspreken door hulpverleners en mensen in de omgeving van 55-plussers op hun gebruik [3].

Gerelateerde pagina's

Nieuws

Links

Referenties

 1. Aartsen, et al. (2010). Overzichtstudie ouderen en verslaving. Amsterdam: Vrije Universiteit.
 2. Johnson, I. (2000). Alcohol problems in old age: a review of recent epidemiological research. Int. J. Geriat. Psychiatry, 15: 575-581. doi:10.1002/1099-1166(200007)15:73.0.CO;2-0
 3. Veerbeek, M., Heijkants, C. & Willemse B. (2017). Alcoholgebruik onder 55-plussers. Utrecht: Trimbos-Instituut.

Laatst gewijzigd: maandag 25 maart 2019 10:06