Ondersteuning en hulp bij problematisch alcoholgebruik 55-plussers

Dit item maakt deel uit van dossiers: Alcohol en 55- plussers, Alcohol in de huisartsenpraktijk
Ga direct naar achtergrondinformatie


55-plussers kunnen op eigen kracht minderen of stoppen met alcoholgebruik. Ook zijn er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning en hulp voor 55-plussers bij overmatig alcoholgebruik.

55-plussers geven zelf aan dat het hen helpt om zelf te minderen of stoppen met alcohol drinken wanneer zij anderen actief op de hoogte stellen, alcoholvrije drankjes inslaan en een partner, vriend of familielid hebben  die hen ondersteunt en aanmoedigt. Ook wilskracht en gemotiveerd zijn spelen volgens hen hierbij een belangrijke rol [1].

De drempel om hulp te zoeken kan groot zijn. 55-plussers en hulpverleners geven aan dat dit komt door een taboe op alcoholverslaving, het opzien tegen het stoppen en het idee dat het  niet zinvol is om te stoppen vanwege de leeftijd.

Redenen om wel hulp te zoeken zijn volgens 55-plussers en zorgverleners het aandringen van de huisarts of naasten en het krijgen van lichamelijke ziektes als gevolg van alcoholgebruik [1].


Gerelateerde pagina's

Links

  • Alcohol bespreken voor sociaal professionals in de wijk
    Deze site van het IVO is voor sociaal professionals die werken in de wijk en biedt tips, adviezen en werkkaarten om overmatig alcoholgebruik te signaleren en bespreekbaar te maken.
  • IkPas
    IkPas is een jaarlijkse actie waarbij deelnemers gedurende 40 dagen geen alcohol gebruiken. Door het laagdrempelige karakter en het centraal stellen van de eigen ervaring is deze interventie zeer geschikt voor deze doelgroep. Bovendien sluit de actie aan bij de voor veel 55-plussers herkenbare vastenperiode.
  • Moti55
    Moti55 is een individuele interventie gericht op de groeiende groep ouderen met risicovol alcoholgebruik.

Laatst gewijzigd: woensdag 1 mei 2019 14:44