Naleving en handhaving in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

Dit item maakt deel uit van dossier: Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik
Ga direct naar achtergrondinformatie


‘Naleving en handhaving bij leeftijdsgrens en dronkenschap’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik. De deelnemende partijen hebben samen ambities, concrete doelstellingen en acties geformuleerd.   

Naleving leeftijdsgrens en verbod op doorschenken bij dronkenschap

De deelnemende partijen hebben de ambitie geformuleerd dat in 2030 de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcoholhoudende drank volledig (100%) wordt nageleefd. De huidige stand van zaken op het gebied van naleving vindt u op de pagina Cijfers aanbod en markt. Er zijn geen landelijke cijfers voor de naleving van het verbod op doorschenken aan dronken klanten.

Versterking van de handhaving

Vanuit het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik worden diverse acties in gang gezet om de handhaving van de Drank- en Horecawet door gemeenten te versterken. Het gaat hierbij onder andere over de handhaving van doorschenken, de inzet van testkopers en (integrale) aanpakken in uitgaansgebieden en op evenementen. Op de pagina Alcohol en gemeenten: uitgaven en websites vindt u factsheets en stappenplannen met meer informatie over deze onderwerpen.

Communicatie ter bevordering van naleving

Via de NIX18-campagne worden diverse communicatieve acties ingezet om de naleving van de leeftijdsgrens te bevorderen. Meer informatie over de NIX18-campagne vindt u op de pagina Voorlichting en Bewustwording. Ook worden er nieuwe landelijke nalevingsonderzoeken aangekondigd. De meest recente cijfers vindt u op de pagina Cijfers aanbod en markt.


Nieuws

Links


Laatst gewijzigd: vrijdag 23 november 2018 16:16