Mogelijke ongewenste effecten van alcoholvrije dranken

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcoholvrije dranken
Ga direct naar achtergrondinformatie


Op dit moment is er nog geen onderzoek gedaan naar mogelijke ongewenste effecten van alcoholvrije dranken. Wel is er in het Peilstationsonderzoek Scholieren 2019 voor het eerst onderzocht hoeveel scholieren in Nederland alcoholvrije dranken drinken (1). In groep 7 en 8 van het basisonderwijs heeft 39% wel eens een alcoholvrij drankje (bier, wijn of cider zonder alcohol) gedronken. Van de scholieren van 12 t/m 16 jaar in het voortgezet onderwijs drinkt 9% ten minste wekelijks alcoholvrije dranken. Bovendien drinken scholieren van 12 t/m 16 jaar die in de afgelopen maand alcohol hebben gedronken vaker wekelijks alcoholvrije dranken (16%) dan jongeren die in de afgelopen maand geen alcohol hebben gedronken (7%) (1). Omdat dit onderzoek cross-sectioneel was is onbekend wat jongeren eerder dronken (alcoholvrije of alcoholische dranken) en kan niet worden afgeleid of het drinken van alcoholvrije dranken leidt tot het drinken van alcoholische dranken.

In Japan zijn twee cross-sectionele studies uitgevoerd die de relatie tussen consumptie van alcoholvrije en alcoholhoudende dranken onderzochten onder middelbare scholieren (N=100.050 (2); N=9775 (3)). Beide studies tonen ook een positieve relatie tussen de hoeveelheid geconsumeerde alcoholhoudende drank en de hoeveelheid geconsumeerde alcoholvrije drank: scholieren die meer alcohol drinken, drinken ook meer alcoholvrije varianten. Eén van deze studies vroeg welke drank de scholieren eerst dronken. Hieruit bleek dat jongeren veelal eerder waren begonnen met het drinken van alcoholhoudende dranken dan met het drinken van alcoholvrije dranken (3). In de andere studie is hier niet naar gevraagd (4). Het is de vraag of dezelfde uitkomsten in Nederland gevonden zouden worden in verband met cultuurverschillen tussen Nederland en Japan.

Ook naar de invloed van de marketing van 0.0%-dranken is nog weinig onderzoek gedaan. In het Nationaal Preventieakkoord is daarom afgesproken dat er een onderzoek wordt gedaan naar de impact en het effect van marketing van 0.0%-dranken op de alcoholconsumptie van jongeren (4).


Gerelateerde pagina's

Referenties

  1. Rombouts, M., van Dorsselaer, S., Scheffers-van Schayck, T., Tuithof, M., Kleinjan, M. en Monshouwer, K. (2020). Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut.
  2. Kinjo, A., Imamoto, A., Ikeda, M., Itani, O., Ohida, T., Kaneita, Y., ... & Osaki, Y. (2017). The Association Between Alcohol-Flavoured Non-Alcoholic Beverages and Alcohol Use in Japanese Adolescents. Alcohol and Alcoholism, 52(3), 351-357.
  3. Kubo, M., Nozu, Y., Kataoka, C., Kudo, M., Taniguchi, S., Sato, Y., ... & Watanabe, M. (2015). Correlation between non-alcoholic beverage consumption and alcohol drinking behavior among Japanese youths. Open Journal of Preventive Medicine, 5(02), 31.
  4. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018). Nationaal Preventieakkoord; naar een gezonder Nederland. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Laatst gewijzigd: woensdag 13 november 2019 15:40