Maatschappelijke gevolgen alcoholgebruik

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en maatschappelijke gevolgen
Ga direct naar achtergrondinformatie


Alcoholgebruik heeft niet alleen gevolgen voor het individu zelf maar ook voor anderen in de maatschappij (die geen alcohol drinken) en voor de samenleving als geheel.

Schade alcoholgebruik volgens WHO

Volgens de WHO [1] kan alcoholgebruik leiden tot schade bij anderen door:

 • Bedoeld of onbedoeld letsel, bijvoorbeeld door geweld of een verkeersongeluk
 • Verwaarlozing of misbruik van een kind, partner of anderen die van de zorg van de drinker afhankelijk zijn
 • In gebreke blijven in een bepaalde sociale rol (partner, collega, werknemer, vriend)
 • Schade aan andermans eigendom
 • Toxische schade aan anderen (Foetaal Alcohol Syndroom)
 • Verlies aan gemoedsrust bij anderen (bijvoorbeeld wakker houden)

Aan deze schade zijn ook kosten verbonden voor [2,3]:

 • De gezondheids- en verslavingszorg door ziektegevallen die door alcoholgebruik zijn veroorzaakt, zoals leverziekten, kanker en alcoholverslaving
 • Het onderwijs door studievertraging, vroegtijdig schoolverlaten en studiebegeleiding
 • Politie en justitie door politieoptreden en het gevangenisstelsel
 • De overheid door gezondheidsvoorlichting en-campagnes, handhaving en beleidsvorming

Directe en indirecte kosten

De WHO [1] maakt onderscheid tussen directe en indirecte kosten.

Directe kosten zijn:

 • Gezondheids-, juridische en sociale zekerheidskosten
 • Materiele schade, bijvoorbeeld als gevolg van verkeersongevallen

Indirecte kosten zijn:

 • Vroegtijdige sterfgevallen (voor de pensioenleeftijd)
 • Extra morbiditeit en werkloosheid
 • Productiviteitsverliezen
 • Tenslotte noemt de WHO de immateriële kosten te wijten aan een verminderde kwaliteit van leven, deze zijn echter moeilijk meetbaar

Anderzijds zijn er ook baten verbonden aan alcoholgebruik, zoals extra belastinginkomsten en accijnzen en werkgelegenheid [1,3].

Meer informatie


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Links

Referenties

 1. WHO (2014). Global status report on alcohol and health. Retrieved from http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1.
 2. Lemmers, L. & Greeff, J. de (2018). Gezondheidsbevordering en leefstijl, een praktische inleiding. Amsterdam: Boom uitgevers.
 3. De Wit, G. A., Van Gils, P. F., Over, E. A. B., Suijkerbuijk, A. W. M., Lokkerbol, J., Smit, F., ... & de Kinderen, R. J. A. (2019). Maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen. Retrieved from https://rivm.openrepository.com/handle/10029/622375

Laatst gewijzigd: woensdag 15 mei 2019 16:12